För ett par hundra år sedan fanns knappt begreppet förändringstakt. En familj hade en gård, brukade sin jord och levde sitt liv i takt med att årstider kom och gick. Kanske inföll en period av sämre väder, kanske gick en skördetröska sönder. Men i grunden var allt konstant och en förälder kunde förutsätta att barnen skulle leva ett liknande liv som man själv. Vardagen år 2017 är radikalt annorlunda.

I dag är förändringstakt en självklarhet. Och tänker vi framåt blir förändringstakten inte bara ett faktum utan också hisnande. För egen del får jag svindel av att min femåring högst sannolikt kommer att befinna sig i rymden under sin livstid. Eller att han mycket väl kan bli 150 år gammal. Att han får uppleva genombrott i mänsklighetens historia som jag inte ens kan förstå eller knappt förhålla mig till.

Läs också: För att locka rätt it-proffs måste HR och marknad lära sig samarbeta

Det är dock en sak att dagdrömma som förälder. Det är en annan sak att förstå och planera för framtiden i ett företag. Hur ska man som beslutsfattare förhålla sig till en förändringstakt som spinner bortom kontroll? Hur ska man ens kunna ana vilka förändringar som står för dörren och potentiellt ”disruptar” den marknad man verkar på?

För det första behöver vi lyfta blicken och inspireras av andra. Och då titta mer på hur och varför än vad. Det intressanta är hur ett annat företag driver sin innovation för att hänga med, snarare än vad de kommer fram till. Och ännu mer intressant är att inspireras av varför de gör det de gör – vad är visionen som driver utveckling? Skulle till exempel Elon Musk vara besatt av just elbilar skulle han inte samtidigt planera resor till mars och starta nya AI-bolag. Elon vill rädda mänskligheten och tittar på de lösningar han tror kan göra störst skillnad. Vad är visionen som driver er förändring? Vilka branscher i din närhet tänker helt utanför lådan på ett sätt som du kan inspireras av?

Det här är en artikel från Expert Network
 
För det andra behöver vi bli bättre på att styra mot rörliga mål. Vi vet inte hur branschen ser ut om fem år men vi vet att oväntade hinder kommer att uppstå. Därför blir både lång- och kortsiktiga mål nödvändiga, liksom att få aktiviteter att dra åt samma håll för att inte tappa verkningsgraden. OKR är en styrmodell att influeras av. Den kom till hos Intel och används idag av bolag som Google, Linkedin och Twitter. Men också av tusentals andra företag som behöver en snabbrörlig styrning. Essensen är att man utgår från Objectives och Key Results för att planera aktiviteter på alla nivåer i företaget: övergripande, avdelning/team och individ. Vanligtvis sker planeringen på kvartalsnivå och på ett sätt som får mål och aktiviteter att hänga samman. Hur skulle ni kunna styra ert bolag mer snabbrörligt?

För det tredje behöver vi bli bättre på att förstå och planera inför framtiden. Vi kan aldrig veta hur den kommer att se ut, men vi kan undersöka möjliga framtider, utforska olika scenarier och genom det arbetet skapa en beredskap inför det okända. Rätt utfört blir det beslutsunderlag till satsningar som kan sätta oss framför konkurrenterna.

Läs också: Fyra saker som vi alla kan lära av Lego

Flera bolag tar modiga kliv för att ligga rätt till när framtiden kommer. Hösten 2015 investerade till exempel SEB i blockchaintekniken tillsammans med banker som Morgan Stanley, Bank of America och HSBC. Amazon är ett annat exempel på att satsa utanför kärnaffären. Deras nya Alexa, en digital AI-assistent, tar plats i andras produkter för det smarta hemmet. Alexa har blivit så framgångsrikt att det dominerade CES-mässan i januari. Är det kanske där Amazons framtid ligger? Listan kan göras lång och detta är bara några av alla medieaktuella exempel. Det finns dock många fler som i det tysta arbetar för att vara lika relevanta om fem år som idag – en utmaning som inte ens fanns på kartan för 20-30 år sedan.

Kanske ser vi snart mer av roller som framtidsanalytiker, framtidsstrateg och scenarioutvecklare. Och då menar jag inte konsulter som inspirerar på en kickoff från scen (även om de också fyller sin roll). Snarare tänker jag på medarbetare som hands-on kan koppla samman trender och de senaste rönen inom till exempel AI, VR, robotics, genetik, IoT etc med utvecklingen av ett företags produkter och affärsmodeller.

Tänk utanför lådan, styr mot rörliga mål och våga ta position inför framtiden. Alternativet är att stanna här och nu och komma för sent till nästa förändringsvåg.

Fakta

Befattning: Marknadschef
Företag: Hypergene
Linkedin: Robin Askelöf
Twitter: @askelof
E-post: robin.askelof@hypergene.se
Hemsida: www.hypergene.se
Expertområden: Marknadsföring, kommunikation, förändring, tillväxtbolag, varumärken.
Bakgrund: Har jobbat med kommunikation och varumärken i 16 år i flera branscher, mest inom it-branschen. Har lång erfarenhet av att driva förändringar – för egen kraft, genom coaching och träning av nyckelpersoner i förändringsarbetet.