Linkedin har blivit ett allt viktigare verktyg både för dem som letar nytt jobb och för företag som rekryterar. Nyckeln till framgång på Linkedin är den profil som du publicerar, en bra sådan ökar chansen att företag och rekryterare hittar dig och att du får tips om jobb som kan vara intressanta.

Fast Company tipsar om hur du skriver en bra profil. Grundidén är att du ska dela in din karriär i fyra faser som du hanterar på olika sätt, med avseende på vad du har med i din profil.

1 – 2 års erfarenhet

Det är inte särskilt trovärdigt att hävda att man är en expert i den här fasen av karriären. Fast Company tycker i stället att man ska fokusera på följande tre saker i profiltexten:

  • Entusiasm för det jobb man har och de studier man just genomfört.
  • Vad du gör inom en bransch, ett visst område (till exempel ett teknikområde) eller inom en viss typ av innovation.
  • Din förmåga att lösa problem, komma på idéer och bygga färdiga lösningar.

Du kan till exempel ha med bilder på när du deltar på branscharrangemang. Dela och kommentera artiklar inom olika områden, och så vidare. De här insatserna syns i din profil och bidrar till ett första intryck av dig.

Läs också: Linkedin börjar med nyheter – ska ge användarna bredare information

Glöm inte heller att ha med information om projekt, presentationer och annat som är relevant för de områden du vill framhäva intresse och engagemang för.

3 – 6 års erfarenhet

Börja med att tona ner information om dina betyg, samt om gymnasiestudier och sommarjobb. Framhäv i stället dina färska erfarenheter och de färdigheter du skaffat dig.

Sådan här information passar bra i rubrikdelen av profilen och i sammanfattningen (summary). Dessutom är det bra att fylla på information om ditt nuvarande jobb. Äldre jobb har inte en lika framträdande plats i profilen.

Ett sätt att beskriva sig själv är framhäva de färdigheter du har, i stället för din yrkesroll, och sedan föra färdigheterna i bevis genom att berätta var och hur du använder dem. Här kan du beskriva mätbara resultat som du nått, till exempel att ha bidragit till att öka antalet besökare på en sajt eller produktiviteten för ett team med ett visst procenttal.

Håll det kort genom att fokusera på två eller tre färdigheter. Du kan ha med kort info om ytterligare information som följer.

7 – 15 års erfarenhet

I det här skedet av karriären gäller det att framhäva ledarkvaliteter och specialistkunskaper. Du kan också göra klart att det företag som anställer dig blir en del av ditt nätverk med nyttiga branschkontakter. Och du visar att du har ett starkt nätverk genom rekommendationer från inflytelserika personer. Ett bra sätt att få rekommendationer är att vara frikostig med att ge dem.

Läs också: Här är de 9 största interna säkerhetsriskerna på företaget

Vara inte heller blyg inför att be andra rekommendera dig om det behövs. Var ärlig och tydlig, tala till exempel om vad du själv ser som dina styrkor, men förklara att den person du ber om en rekommendation naturligtvis ska skriva vad den personen tycker.

Mer än 15 års erfarenhet

Vid det här laget är chansen stor att du har en chefs- eller specialistroll, eller är företagsledare. Din profil bör berätta en sammanhängande och övertygande historia om dina färdigheter, erfarenheter och passioner.

Krydda med dina egna tankar inom området du är verksam i, genom att skriva inlägga på Linkedin. Om du har svårt med att skriva kan du göra korta videoklipp. Du kan dessutom framhäva dina tankar genom att kommentera andras inlägg. Ett stycke som kommentar till en väl vald artikel visar att du har något att säga.