Den digitala transformationen skapar ett till synes aldrig sinande behov av folk som kan knacka kod. Computer Sweden har i en rad artiklar visat hur det råder högtryck och nästan slagsmål om erfarna systemutvecklare och dragkamp om juniora hos konsultbolagen, för att hinna med alla förfrågningar de har från företag och myndigheter. Därtill ökar egenföretagandet inom it. Dessutom finns en press på företag och myndigheter själva att stärka upp sin interna it-kompetens. Till exempel har marknadsavdelningarna börjat efterfråga just detta.

Den underliggande orsaken är naturligtvis digitaliseringen. Banker som digitaliserar kundtjänsten, myndigheter som vill automatisera medborgartjänster, en detaljhandel som stärker e-handeln och fordonstillverkare som kopplar upp sina bilar.

Sammantaget innebär det här att systemvetarskrået bara ökar och ökar. När Computer Sweden gjorde en sammanställning för ett par år sedan, om utvecklingen för systemvetare 2005–2012, visade det sig att yrket växte med 2 000 personer om året. Inget annat stort yrke kan jämföra sig med detta.

Läs mer: Kompetensbristen sätter käppar i hjulet för it-branschen i Stockholm

När SCB nu kommit ut med ny statistik om den svenska arbetsmarknaden går det att konstatera att mellan åren 2014 och 2015, som är de senaste i undersökningen – så är ökningen för systemvetare och närliggande yrken uppe på nästan 3 000 personer.

– Det här är de yrken som växer allra snabbast i Sverige just nu, säger Håkan Gustavsson som är prognoschef på Arbetsförmedlingen. Det hände inte så mycket under många år, men de senaste två åren har det stigit kraftigt.

Håkan Gustafsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Foto: Lina SiksjöHåkan Gustafsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

(Det ska tilläggas att SCB under den här perioden ändrat en del i sin uppdelning av yrkeskategorier, och att det inte går att göra jämförelser rakt av längre tillbaka i tiden.)

Om man slår ihop kategorierna mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker, it-arkitekter, utvecklare inom spel och digitala media, systemtestare och testledare, systemförvaltare, it-säkerhetsspecialister och övriga it-specialister så finns det 104 238 personer inom de här yrkena 2015. Året före var den siffran 101 460 – vilket innebär en ökning med 2 778 personer på ett år.

Ser man enkom på kategorin systemvetare så är ökningen över 2 097 personer till 66 335 anställda.

Läs mer: Kraftig ökning av uppehållstillstånd för it-proffs – ”superviktigt”

Efterfrågan på personal med systemvetarkompetens är bred, och det har med den pågående digitaliseringen att göra, fortsätter Arbetsförmedlingens Håkan Gustavsson.

– Det finns ett stort sug efter kvalificerad it-personal, både inom privat och offentlig sektor. Vi ser att bland annat bank- och finanssektorn anställer många, men det gäller myndigheter också – vi har till exempel själva en stor it-avdelning här som arbetar med de tjänster vi levererar.

– Samtidigt råder brist, vilket visar att utbildningssidan inte hinner leverera i den takt som arbetsgivarna önskar.

Hur ser då Arbetsförmedlingens längre prognoser ut?

– Det växer i god takt de närmaste fem–tio åren. Betydligt fler skulle kunna välja den här vägen, säger Håkan Gustavsson.

Vidare går det att utifrån SCB:s statistik konstatera att mansdominansen i de här yrkena är fortsatt stor. I systemvetarkategorin är ungefär 79 procent män och 21 procent kvinnor. Bland män är kategorin mjukvaru- och systemutvecklare det fjärde vanligaste yrket i landet – för kvinnorna är det inte ens med på topp 10.