Rapporten innehåller bland annat prisjämförelser mellan mobiltelefoni, fast telefoni och bredband. Felen som föranlett Post- och telestyrelsen, PTS, att dra tillbaka rapporten gäller den del som rör ip- och bredbandstelefoni, skriver Svenska Dagbladet.

Bland annat är det jämförelser av inträdesavgifter hos olika operatörer som slagit fel. Enligt Ola Norberg, vd på ip-telefonioperatören Alltele, som gjorde PTS uppmärksam på felen har myndigheten bland annat missat att göra skillnad på ip-telefoni och bredbandstelefoni, skriver Svenska Dagbladet. Exempelvis har samma kvalitetskrav ställts på ip-telefoni, som bland andra Bredbandsbolaget och Alltele säljer, och den fasta telefoni som går i Telias kopparnät. Inte heller görs någon skillnad för bredbandstelefoni, till exempel Skype, där internet används som bärare av trafik.

Enligt PTS är förklaringen till felaktigheterna att det är första gången en så omfattande granskning av marknaden görs. Fel kan då smyga sig in. En korrigerad version av rapporten kan enligt myndigheten vara aktuell.