Ericssons vd Börje Ekholm är inte nöjd med bolagets kostnadsstruktur, och uppger att det befintliga kostnads- och effektivitetsprogrammet inte ger tillräckliga effekter.

– Framöver kommer vi att fokusera på strukturella förändringar som kommer att skapa långvarigt förbättrad effektivitet och ett mer konkurrenskraftigt kostnadsläge. Målet är att överträffa tidigare ambitioner, skriver han i delårsrapporten.

Läs också: Nya tider på Ericsson – molnchefen får gå och miljarder skrivs av

Han flaggar samtidigt för att Ericsson behöver öka investeringarna inom vissa kärnområden för att utveckla bolagets produktportfölj, vilket tillfälligt kan komma att öka kostnadsnivån.

Börje Ekholm upprepar också tidigare besked om att den mer fokuserade affärsstrategin förväntas resultera i en avsevärt förbättrad lönsamhet redan under 2018.

– Bortom 2018 tror vi att vi kan minst fördubbla den underliggande rörelsemarginalen för 2016, skriver han.

Första kvartalets resultat beskrivs som fortsatt otillfredsställande.

– Det är nu en omedelbar prioritet att förbättra lönsamheten, samtidigt som åtgärder vidtas för att återta teknik- och marknadsledarskapet, uppger han i rapporten.

Ericsson meddelar att den "oroande utvecklingen" inom IT & Cloud fortsatte under första kvartalet, med betydligt ökade förluster som följd. Påtagliga förbättringar i lönsamheten förväntas under 2018.

Läs också: Ericssons vd beredd att vidta ännu fler åtgärder

– Vårt resultat inom detta område är dock inte acceptabelt, och den nya ledningen vidtar åtgärder för att vända verksamheten. Detta innefattar att öka takten i introduktionen av nya produkter, att strömlinjeforma tjänsteorganisationen och att bättre definiera projektåtaganden, skriver Ericssons vd Börje Ekholm i rapporten.

Ericsson kommer att fortsätta sälja kompletta lösningar inom telekomkärnnät, OSS och BSS, inklusive hårdvara, mjukvara och tjänster.

– Vi söker dock alternativ för hårdvaruverksamheten för it och molnbaserad infrastruktur för att nå den skala som krävs för att vi ska kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Nyhetsbyrån Direkt