Det är analysföretaget Gartner som undersökt planerna på en övergång till Windows 10, bland större företag på sex av världens största marknader, nämligen USA, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Brasilien.

Och det är många som har långtgående planer – och drivkraften är oftast säkerheten.

Redan i slutet av året kommer mer än 85 procent av organisationer att ha börjat implementera operativsystemet, enligt undersökningen, vilket skulle innebära att migreringen till Windows 10 går snabbare än tidigare operativsystem, till exempel skiftet mellan XP och Windows 7, enligt Gartner.

Läs också: Microsoft lägger fram uppdateringsschema för Windows 10 och Office 365

– Organisationer känner ett behov av att flytta till Windows 10, och den totala tiden att både utvärdera och implementera Windows 10 har kortats från 23 månader till 21 månader, i de undersökningar som Gartner gjort mellan 2015 och 2016, sager Ranjit Atwal, analytiker på Gartner.

När de får frågan om vilka faktorer som driver migreringen till Windows 10, så svarar 49 procent att den viktigaste drivkraften är säkerhet. Det näst vanligaste skälet är möjligheterna till molnintegration (38 procent). Dock: De som svarar har inte alltid fått budgeten godkänd.

– Windows 10 anses inte som ett omedelbart affärskritiskt projekt, det är inte förvånande att en av fyra respondenter förväntar sig problem med budgeteringen.

Läs också: 7 exempel på att Android och Windows 10 kan vara bästa vänner

Dessutom visar de drygt 1000 respondenterna i undersökningen att de är betydligt mer öppna för att investera i nya enheter, då tredje och fjärde generationens produkter som är optimerade för Windows 10 kommer, med längre batteritid, pekskärmar och andra Windows 10-funktioner.