För de stora telekomoperatörerna väntar stora utmaningar framöver. I flera år har de klassiska intäktskällorna minskat, och nu när det även står klart att roamingavgifterna ska bort lär det bli ännu större jakt på nya intäktskällor.

Bara under de senaste veckorna har vi sett tydliga exempel på hur stora operatörer blickar mot nya marknader. Amerikanska Verizon meddelar exempelvis att man kollar på möjliga fusioner med bolag från andra branscher. Bland annat har man fört samtal med kabelbolaget Comcast, mediebolaget Walt Disney eller tv-koncernen CBS.

Ett annat tydligt exempel på en operatör som nyligen presenterat nya initiativ är franska Orange, som har planer på att öppna en bank till sommaren, och häromdagen presenterade sitt bidrag till floran av virtuella assistenter, Djingo, som ska lanseras nästa år.

Givetvis påverkas även de svenska operatörerna av den utvecklingen, och även där slipas det i idéstugan.

– Den övergripande trenden är att man går från en tal- och meddelandecentrisk marknad till en datacentrisk marknad. Under de senaste åtta åren har det varit fallande i Europa, med minskade intäkter för operatörerna. Nu börjar det finnas tecken på att det stabiliserats. Det kanske inte ökar, men ligger i alla fall ganska platt intäktsmässigt, säger Bengt Nordström, vd och grundare av telekomanalysföretaget Northstream.

Jakten på nya intäktskällor har än så länge skett i ganska blygsam skala på den svenska marknaden.

Läs också: Svenska mobiloperatörer granskas av EU – misstänks för kartellbildning

– Det finns ambitioner inom närliggande områden, där det finns jättemånga intressanta satsningar. Det man pratar mest om är IoT, som är en marknad som kommer att växa väldigt starkt de närmaste åren, säger Bengt Nordström.

– Men jämfört med helhetsaffären är IoT ganska litet. Idag är det ganska få operatörer som kommer upp i en procent av intäkterna från IoT. Det kommer dock att växa. Vi räknar med att det kan bli 1–5 procent av intäkterna framöver, säger Bengt Nordström.

Operatörernas satsningar på just IoT har pågått i ett antal år. Men det krävs att de utvecklar andra affärer också. Såväl Telia som Telenor har valt att förlägga sina innovationsgäng i startup-miljön på innovationshuset Epicenter i Stockholm.

Epicenter Stockholm
Epicenter beskriver sig som ”Stockholm’s first digital House of Innovation at the heart of the city and Sweden’s digital landscape”.

Brendan Ives, som tidigare var vd för Telia Carrier, leder idag Telias Division X, som kan beskrivas som en experimentverkstad med uppdraget att hitta nya intäktskällor. Han påtalar vikten av att verksamheten är fristående från den klassiska Telia-verksamheten.

– Operatörerna har länge varit under stor press. Vi behöver göra mer än vad vi gör idag, och då var det nödvändigt att göra en utbrytning som vi har gjort med Division X. Det är viktigt att det är fristående från vår kärnverksamhet, annars blir det lätt att kärnverksamheten tar över och styr vårt arbete för mycket. Men vi arbetar nära länderna eftersom målet är att vi ska lansera de nya tjänsterna på en lokal marknad, säger han.

Brendan Ives
Brendan Ives leder Telias experimentverkstad Division X.

Men även om kärnverksamheten inte får överskugga det kreativa arbetet är det samtidigt viktigt att det är det som är utgångspunkten för de nya idéerna.

– Först och främst är ambitionen at fokusera på det som ligger nära kärnverksamheten. I dagsläget är det osannolikt att vi har musklerna att bygga det som är helt annorlunda. Vi kanske blir mer ambitiösa när vi har utvecklats, men i början håller vi oss till kärnan, säger Brendan Ives.

Vad är det viktigaste ni har gjort hittills?

– Det har hittills varit mycket fokus på IoT. Förvärvet av Fältcom har varit viktigt och är något vi är väldigt stolta över.

Det förvärvade IoT-bolaget Fältcom har ett 40-tal anställda, och inklusive det gänget är Division X-styrkan idag runt 170. IoT är den största delen av verksamheten idag, men Brendan Ives säger att man vill jobba på flera spelplaner.

Digital hälsa och att bygga ekosystem inom olika branscher är andra delar han gärna lyfter fram. Som exempel på det senare nämner han Telia Sense inom bilindustrin samt det mer konsumentinriktade Telia Zone.

Och för en operatörsjätte som Telia handlar det mycket om att utveckla nya tjänster med pigga partner. Brendan Ives exemplifierar med Volvo som har lierat sig med Mathem kring hemleveranser av mat.

– Det finns många bolag som vill göra liknande saker och som letar en partner att göra det med, säger han.

Vad vill partner ha av er, mer än bara uppkoppling?

– Uppkoppling är så klart en sak. Men operatörer är också väldigt duktiga på att vara en pålitlig leverantör av data och att hantera mikrobetalningar. Men vi kan även hantera identitets- och integritetsfrågor och andra spännande tjänster som får ekosystemen att fungera.

Just den stora mängden data som operatörerna sitter på pekas ut som en viktig faktor när nya affärsmodeller ska tas fram.

– Data är nyckeln. Affärsmodellerna ändras och det är data som måste vara centralt när du utvecklar nya tjänster. Det handlar inte lika mycket om att sälja data som att det är en möjliggörare för nya affärsmodeller, men vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet så all information hanteras under mycket strikta regler. Där är ekosystemen och relationen med partner oerhört viktigt och vi bygger även ut vårt utvecklarteam. När vi bygger nya tjänster behöver vi mer och mer utvecklare, säger Brendan Ives.

Läs också: Därför ger sig Husqvarna in i delningsekonomin – "vi är världens äldsta startup"

Och även hos Telias norska konkurrent filas det för fullt. Linda Asplund är ansvarig för innovation och affärsutveckling på Telenor Sverige, och hennes gäng håller också till på Epicenter i jakten på affärer bortom den klassiska operatörsverksamheten.

– Att hitta nya affärsmodeller är inte en ny utmaning för oss, men vi steppar upp på det här området nu för att hitta nya tjänster och intäkter. Vi gör det även för att vara relevanta för våra kunder. Det är viktigt att bygga kundengagemang och sedan givetvis hitta intäktsmöjligheter som en följd av det, säger hon och konstaterar att Sverige är en viktig marknad för att hitta nya tjänster, men att det jobbas i hela koncernen.

Linda Asplund, Telenor
Linda Asplund är ansvarig för innovation och affärsutveckling på Telenor.

– Vi är Nordens största operatör och ett stort globalt bolag med 13 affärsenheter. En fördel är att om vi utvecklar globala tjänster kan vi rulla ut det till alla affärsenheter. Men vi jobbar mycket med att ha en innovationskultur internt också.

Precis som sin franska kollega har Telenor också satsat på bankverksamhet, i Serbien. Andra former av betalningsverksamheter har också startats i exempelvis Pakistan och Bangladesh.

I Sverige har det liksom för Telia varit mycket fokus på IoT, främst genom systerbolaget Telenor Connexion. Och även när det gäller nya tjänster verkar operatörerna tänka i samma banor.

– Det vi jobbar mycket med nu är Nordic Car Connect, där vi bygger ett starkt partnerekosystem utifrån uppkoppling i bilen. Sedan har vi gjort ett antal strategiska investeringar som jag inte kan prata så mycket om ännu, men vi jobbar för att få ut fler tjänster, säger Linda Asplund, som konstaterar att det nu handlar om ett helt annat sätt att jobba jämfört med tidigare då alla processer funnits på plats.

– Idag handlar det mycket om att testa sig fram och se vad som fungerar till skillnad mot vad som fungerade tidigare. Nu behöver vi hitta nya arbetssätt och bli snabbare och hela tiden testa nytt. Vi tror mycket på att innovation uppstår i affären och att många nya idéer kan uppstå i det dagliga arbetet.