Kommunernas digitaliseringsarbete har länge sett ut som en vidsträckt skärgård där e-tjänsterna ligger utspridda som små kobbar och it-plattformarna ligger som öar utan broar emellan.

Men nu har det tagits flera kliv mot ett ökat samarbete där öarna knyts ihop enligt Per Mosseby, cio på Sveriges Kommuner och Landsting, som i dagarna slutar efter fyra och ett halvt år och börjar med egen konsultverksamhet.

– Jag är nöjd med att vi just kom i mål med köpet av Inera, landstingens bolag för e-hälsa. Men det tog lång tid. Jag trodde det skulle vara löst på ett år men det tog fyra, säger han.

Köpet av Inera som har 220 anställda, omsätter 700 miljoner och har hand om ett 40-tal lösningar och tjänster för vården, är inte bara en teknikalitet. Tanken är att bolaget ska samägas av alla kommuner och landsting med SKL som huvudägare och bli ett nav för digitaliseringstjänster även utanför vården.

Men det handlar inte om att skapa ett nytt Kommundata, det bolag som en gång i tiden försåg kommunerna med it-system och it-service, försäkrar han.

– Nej, det handlar inte om att sitta och knacka kod utan det här är ett upphandlande bolag. Det är viktigt att säga eftersom att den här typen av gemensamma satsningar kan slå ut marknaden.

Det handlar heller inte om att ta fram verksamhetssystem utan snarare gemensamma standarder och infrastruktur där olika lösningar kan jackas in. Sådant som inte marknaden kan lösa.

Läs också: Utredare: Sätt en deadline för när staten ska vara helt digitaliserad
 

Som exempel tar han sådant som att skolhuvudmännen skulle kunna dela på betygsunderlag och att information kring detaljplaner skulle kunna samlas på ett ställe som alla har tillgång till.

– I stället för att låsa in det så skulle det kunna ligga i en gemensam databas. Att det ligget i informationssilos som i dag gör det dyrt att dela data.

Just att dela data är lite av Sveriges akilleshäl där vi måste bli betydligt bättre konstaterar han.

– Vi ligger i botten bland OECD-länderna när det gäller öppna data. Vilket ju är lite märkligt eftersom vi var först i världen med att öppna offentlighetsprincipen, säger Per Mosseby.
Köpet av Inera är inte det enda klivet mot mer samarbete mellan kommunerna även om det är det största.

Bland annat har över 200 av landets 290 kommuner gått samman för att genomföra en upphandling av lokalbokningssystem, ett område som inte utvecklats särskilt mycket på senare år. I dag är det lättare att boka flyg än det är att boka en sporthalls tid åt sitt fotbollslag konstateras i den lilla informationsfilm som presenterar projektet. Samtidigt kan lokaler stå tomma för att bokningen inte är effektiv

– Upphandlingsarbetet kommer ta ett par år, och nu pågår kravställande och dialog med leverantörer.

Ett annat initiativ är Dela digitalt, en crowdfundingsajt där kommuner, landsting och myndigheter kan lägga upp projekt där de vill ha med sig fler.

– Det finns ett stort intresse bland många offentliga aktörer att dela på utveckling. Inte minst myndigheter ser det som ett bra sätt att nå ut till kommunerna med tjänster och lösningar som de arbetar med, säger Per Mosseby.

– Jag tycker faktiskt att det är nu det börjar hända på riktigt. Att digitaliseringen börjar ta fart.

Trots det går det inte så fort som han ändå skulle vilja.

– E-hälsan är det område som ligger längst fram. Där har vi en chans att nå visionen om att vara bäst i världen 2025. Men så ser det ju inte ut på de andra områdena.

Orsaken till det sträcker sig bakåt i tiden.

– Utvecklingen har präglats för lite av långsiktighet ­när det gäller finansieringen och fragmenterade initiativ. Digitaliseringsråd och E-delegation – det kommer och går.

Läs också: Myndighet för digitalisering av offentliga sektorn ska förhindra "enorma" skattehöjningar

För att få in långsiktigheten behöver vi en Digitaliseringsmyndighet, det är Per Mosseby övertygad om.

– Vi behöver en nationell kraftsamling – en permanent plats som kan driva arbetet och samla initiativen så vi på SKL är väldigt glada åt att det nu ser ut att vara på gång. Men nu talas om att det skulle handla om i storleksordningen 40 50 60 personer men det tror jag är en för låg ambitionsnivå. I Danmark som är hälften så stort arbetar 200 personer med detta.

Och varför inte göra myndigheten digital när man ändå håller på?

– Den behöver ju inte vara lokaliserad på en specifik plats, även om det såklart behövs någon form av fysisk representation.

En annan grundbult som ännu inte är på plats är säker kommunikation så at myndigheter, kommuner och företag kan skicka information till varandra på ett tryggt sätt.

– I dag finns inga lösningar för detta, ingen infrastruktur. Och vad är resultatet? Jo, att vi fortsätter faxa. Det handlar inte om att bygga någon slags supersystem men vi måste skapa standarder kring adressering och liknande. Något en myndighet kan driva.

Till sist handlar det om den gamla surdegen – e-legitimation.

– Det är en nödvändighet om det offentligas tjänster ska omfatta alla – även de som inte har ett bankkonto. Och det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle, säger Per Mosseby.

Han sitter själv med i E-legitimationsnämnden och tycker sig trots allt se en ljusning.

– Vi har kämpat för linjen att det måste tas ett samlat ansvar och att staten tar ett ansvar för grundidentifiering där e-legitimationen knyts till ett pass eller nationellt id-kort med biometri.

Om ett sådant system kommer på plats blir det också ett effektivt vapen mot id-kapningar framhåller han.

– Det handlar om drygt 100 000 id-stölder per år och det kostar oss i snitt åtminstone 60 000 kronor per stöld. Om man räknar på det inser man att kostnaden för att förse alla med en grundidentifiering ryms inom vad stölderna kostar på ett år.

När tror du att det skulle kunna vara på plats?

– Jaaa... jag är ju optimist så jag säger 2019.

Per Mosseby pekar på Estland och tycker vi ska följa det exemplet.

– Där har man sparat uppåt två procent av statens kostnader – enorma pengar. Kanske har vi det lite för bra här och inte riktigt haft ett incitament att gå lika fort fram. Men ambitionen måste vara att få alla offentliga processer digitaliserade så snart som möjligt.