Sportande toppchefer skapar en idealiserad bild av sig själva som ledare, något som påverkar företaget och medarbetarna. Det visar en ny avhandling som lagts fram vid Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

– Man ska alltså inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson, i ett pressmeddelande.

Läs också: Sex ledaregenskaper som företagen letar efter

Som grund för avhandlingen ­– Sweat is weakness leaving the body. A study on the self-presentational practice of sporty top managers in Sweden – har hon djupintervjuat 24 företagsledare som aktivt kopplar sitt idrottande till vad de ser som nödvändiga ideala egenskaper för en ledare.

Bilden de har av sig själva som chefer stannar inte bara där utan påverkar också deras syn på värderingar i samhället och den egna organisationen. De ideal de själva har påverkar företagskulturen och hur de bedömer medarbetarna ­– så att vissa belönas och andra inte.

– De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.

Läs också: Kom ut och engagagera dig - så blir du en chef som förebygger konflikter

Att använda sig av sina idrottsprestationer för att skapa en bild av sig själv som en bra ledare görs både av män och kvinnor, även om det är vanligare att manliga chefer idrottar på toppnivå konstaterar hon. Men det skiljer sig lite åt.

­– Manliga chefer skapar en ny typ av maskulin idealbild genom att demonstrera hur de själva springer, åker skidor eller cyklar. För många kvinnliga chefer innebär idrottsinsatsen ett tillstånd där de kan ses som "lika bra" som de manliga cheferna, säger hon.