Det var i november som Stockholms stad meddelade att Evry tagit hem den stora upphandlingen av it-stöd till stadens administration. Ett avtal som beräknas vara värt runt 3 miljarder kronor. Beslutet överklagades dock av Tieto som hamnade på andraplats i stadens utvärdering av de ankomna buden.

När beslutet överklagades pekade Tieto på att Evrys ansökan lämnades in gemensamt av Evry AB och Evry Norge AS, och att man i samband med det inte uppfyllt det obligatoriska kravet att fastställa vilka personer som har rätt att företräda gruppen. Förvaltningsrätten i Stockholm gav Tieto rätt, och ansåg att utvärderingen skulle göras om utan Evry.

Stockholms stad å sin sida ansåg sig nöjda med sitt beslut och valde därför att strida för sin sak och dra förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Stadens uppfattning var att det visst framgår i anbudet vilka personer som har rätt att företräda Evry, och att anbudet alltså inte ska förkastas.

En förklaring till ivern att hålla fast vid sitt förstaval av leverantör är så klart prislappen, där Evrys anbud låg betydligt lägre än övriga leverantörers. Evrys prislapp ligger på 256 miljoner kronor per år, Tietos på 332 miljoner.

Läs också: Upphandlingar för miljarder faller på formalia – varför är det så svårt att göra rätt?

– Vi kommer att begära prövningstillstånd hos kammarrätten för att få förvaltningsrättens dom prövad i nästa instans, sade Stockholms stads it-direktör Ann Hellenius i mars.

Och nu är det alltså klart att det blir en runda i nästa instans, då Kammarrätten i Stockholm uppger att det aktuella målet har meddelats prövningsstillstånd. Fortsättning följer.