Wiki är ett nytt och kontroversiellt sätt att skriva webbsidor. Varje läsare kan också vara medarbetare.
Alla kan lägga till, dra ifrån, rätta och ändra. Senaste ändringen gäller (fast inte alltid).

Vad är det?
Wiki är webbsidor som skrivs av besökarna. Det är principen om öppen källkod överförd till skriftlig information. Alla besökare kan rätta småfel, stora fel, lägga till eller ta bort.
De kan också lägga till nya sidor, till exempel nya ord i en uppslagsbok. Verktygen för att göra det finns på webbsidan.
Wikisidornas utgivare litar på att läsarna är ansvarsfulla - vilket de inte alltid är.

Vad har man det till?
Många vet mer än en, det är grundtanken.
Så varför inte låta en besökare som hittar ett fel på en webbsida, eller som tycker att hon har något att tillföra, göra det - direkt. Utan mellanhänder. Utan att fråga om lov.
Principen har gett webben stora uppslagsverk som Wikipedia, helt och hållet skrivna av besökare.

Mer då?
Wiki är inte problemfritt. Att vem som helst kan ändra betyder att det blir fritt fram för stollar, extremister och sabotörer.

Nynazister kan till exempel skriva om texten om judeutrotningen. Andra saboterar för saboterandets skull. De flesta wikisidor har därför krav på att medarbetarna registrerar sig och loggar in. De sparar också tidigare versioner av texten så att det går att reparera galenskaper.

Den svenska wikisajten Susning.nu hade så stora problem med sabotage och klotter att den har stängts för alla utom ett fåtal betrodda
wikimedarbetare.

Wikipedia har en redaktionskommitté som måste godkänna ändringar på vissa sidor. Idén till wiki kläcktes 1995 av Ward Cunningham. Ordet wiki är hawaiianska för "quick".