Den senaste veckan har tonläget höjts ordentligt i diskussionerna om Javaplattformens framtid. De viktiga aktörerna IBM och Red Hat har uttryckt starkt missnöje över förslaget om hur modularisering ska hanteras, se faktaruta.

Den omedelbara följden av bråket kan bli att nästa version av den grundläggande Javaplattformen, Java SE 9, kan försenas. Lanseringen är tänkt att ske 27 juli, men det råder osäkerhet kring det nu. På längre sikt har frågetecken höjts för om det går att hålla ihop Javaplattformen för olika målgrupper.

Läs också: Java-gate växer – sommarens lansering i farozonen

Frågan är, hur allvarlig är hela den här situationen?

– Det är allvarligt om leverantörer försöker skydda sina egna intressen på ett sätt som medför försenad leverans av innovation som gagnar hela communityn kring Java, skriver Georges Saab i ett mejl till Computer Sweden. Han är chef för utvecklingen av Javaplattformen på Oracle.

Det är sällan representanter för Oracle tar så här starka ord i sin mun. Saabs uttalande går knappast att tolkas på något annat sätt än som svidande kritik av IBM och Red Hat.

Finns det en risk att Java SE 9 blir försenat?

Georges Saab
Georges Saab.

– Ja, det finns en risk, vilket alltid är fallet med förslag som den beslutande kommittén inte godkänner, fortsätter Georges Saab.

Så här beskriver han balansgången mellan IBMs och Red Hats önskemål å ena sidan, och den föreslagna förändringen av Javaplattformen å andra sidan:

– Java SE används för väldigt många fler användningsfall än Java EE och designen av modulsystemet måste reflektera den bredden.

Kontentan av det resonemanget är att majoritetens behov av förändringar av Java SE överväger minoritetens önskemål för Java EE (servervarianten av plattformen). Eftersom Java EE baseras på Java SE så kommer modulsystemet i Java SE att användas även i Java EE. Men först måste det godkännas för implementation i Java SE.

Läs också: Java vid vägs ände? Skarp kritik mot Oracles strategi

Det är där bollen ligger just nu och eftersom IBM och Red Hat sitter med i den beslutande kommittén för Java blir det trubbel.

Den som vill fördjupa sig i Oracles ståndpunkt kan läsa det här blogginlägget av Mark Reinhold som är chefsarkitekt för Java på Oracle.

Gissningsvis är det många på Oracle som ångrar att man inte tog en tydligt diktatorisk roll när man köpte Sun Microsystems i januari 2010 och blev ägare av varumärket Java. Att man valde att låta beslut om Java tas i demokratisk ordning i organisationen Java Community Process (JCP) innebär en risk för att situationer som den aktuella kan uppstå.

Men det är en balansgång. Om Oracle ska lyckas stärka Javas roll som en plattform som anammas av konkurrerande leverantörer så krävs nog att beslut om plattformen fattas på ett demokratiskt sätt.

Moment 22, med andra ord.

Fakta

Det förslag som det senaste Javabråket handlar om heter JSR 376. Det berör den grundläggande arkitekturen för Javaplattformen.