Att banker länge varit it-tunga är ingen nyhet. Men nu satsas det på nästa steg.

– Vi här på Handelsbanken är digitaliserade sedan länge. Nu är vi inne i transformationsfasen, säger Stephan Erne.

Han tillträdde som cdo, digitalchef, på banken i september förra året. Ett tydligt tecken på att frågan står högt på bankens agenda.

I årsredovisningen från 2016 nämns digitalisering elva gånger – ett begrepp som tidigare om åren inte nämnts. Det ligger självklart i tiden men det är också tydligt att banken faktiskt satsar också.

När senaste delårsapporten presenterades trycktes det på att investeringar i digitalisering ökar med 200 miljoner kronor i år jämfört med förra året. Hur mycket det landar på totalt vill Handelsbanken inte gå ut med, men tidigare har Dagens Industri pekat på att de runt 700 miljoner kronor som förra året öronmärktes för "anpassningar till ändrade kundbeteenden" väntades gå till digital transformation.

Läs också: Nu finns Samsung Pay i Sverige - men kommer det flyga?

Vd:n Anders Bouvin har också låtit förstå att den höjda investeringsnivån inte är tillfällig utan att det krävs fortsatta investeringar för att "hänga med".

Stephan Erne har tidigare arbetat länge inom telekombranschen, både Deutsche Telekom och Ericsson, och konstaterar att där har den digitala förändringen kommit längre.

– Medierna och telekom har gått först och nu är turen kommen till finanssektorn. Men nu handlar det inte om att bara digitalisera en produkt eller tjänst längre. Nu digitaliseras kundinteraktionen och det kan påverka affärsmodellerna i olika banker. Det innnebär att de tvingas ta ställning till frågor som: Vilka kanaler ska vi använda? Hur använder vi data? Hur samlar vi in data? Hur bygger vi kompetens?

Tekniken lyfts upp från it-avdelningen och blir till en företagsfråga.

– It är ingen källarverksamhet längre. I dag måste tekniken in i affärsproblemen och det kräver både att it-sidan förstår det och att de ansvariga på affärssidan förstår hur tekniska lösningar kan hjälpa dem.

Och faktum är att Stephan Erne tycker att murarna börjar brytas ner på allvar.

– Vi ser hur många på affärssidan är supernyfikna på möjligheterna – det är inget vi behöver pusha på.

Nästa år är det dags för ett nytt betalningsdirektiv, PSD2, att träda i kraft. Den nya lagen innebär att bankerna blir skyldiga att släppa in tredjepartsleverantörer så de kan bygga nya tjänster kopplade till bankernas.

Men trots att detta ofta pekas ut som en stor utmaning för bankerna drar Stephan Erne inte så stora växlar på det. Han påpekar att det redan finns möjlighet att bygga sådana tjänster, exempelvis Tink, men att direktivet snarare handlar om en reglering av det.

Visst kan det komma fler tjänster men han är inte särskilt orolig för att fintechuppstickarna verkligen ska rubba storbankerna.

– Det är olika nivåer på de som kommer in och det måste hanteras på olika sätt. Allt ifrån stora jättar som Apple eller Samsung till it-leverantörer som Evry, IBM eller Tieto. Och så ner till tre killar på KTH som kommit på en smart lösning. Där gäller det att hantera den komplexiteten för att se hur man kan jobba tillsammans.

Läs också: Nya EU-lagen öppnar för uppstickare inom fintech och får bankerna att darra

För de små fintechbolagen är det nästan alltid en fördel att samarbeta med en stor bank för att överhuvudtaget få spridning på sin tjänst, konstaterar han.

– Personligen tror jag inte att bankerna är lika hotade av disruptiva konkurrenter utifrån som andra branscher. Kanske kommer det i så fall snarare inifrån för att någon storbank använder digitaliseringen för att skapa nya affärsmodeller.

Viktiga pusselbitar i den digitala transformationen är framför allt artificiell intelligens men också blockkedjan.

När det gäller AI så är Handelsbanken i full gång med att experimentera och testa berättar Stephan Erne.

­– Just nu kör vi en test med IBM:s Watson, vi insåg att det enda sättet att få svar på de frågor vi har är att prova det själva, säger han.

Till att börja med arbetar banken med sådant som underlättar för medarbetarna internt medan sådant som användning av AI i mötet med kunderna får vänta.

– Vi kör det inte i något labb utan direkt i linjen med korta sprintar på två gånger fyra veckor. Sedan tar vi det vidare och implementerar. Det har gett otroligt positiva resultat.

– Ja, vi börjar med det internt och sedan får vi se vad vi tar ut till kunderna. Men jag tror snarare att vi kommer att använda bottar mot kunderna i dedikerade användningsfall än generellt. Kanske för att göra en adressförändring eller kolla kontouppgifter.

Läs också: Digitaliseringen får Handelsbanken att minska antalet kontor
 

Stephan Erne trycker på att det digitala kundmötet inte ska ersätta det personliga i Handelsbanken.

– Just nu svänger alla banker till vänster och arbetar med digitala relationer, rent digitala spelplaner. Men där finns också alla andra banker men också spelare som Apple. Där blir det otroligt svårt att bygga differentiering, säger han.

– Personlig närvaro kan däremot ingen kopiera – en av Handelsbankens styrkor är vår lokala närvaro med personlig kundservice på alla våra bankkontor som är tätt sammanknutet med våra digitala lösningar. I vår affärsmodell finns det alltid en väg till det personliga mötet från det digitala – och det digitala kan stöda det personliga mötet genom att ge tillgång till den information man behöver.

Men hur stöttar då Handelsbankens system den digitala förändringen?

– Redan för ett par år sedan, innan jag kom in, skapade vi en helt ny it-arkitekturdär vi kan arbeta i olika hastigheter med olika api:er – appar, webb och kontorstillämpningar ligger i olika skikt och det gör det möjligt att bygga kundinteraktionerna ovanpå så att det blir en genomgående process.

Blockkedjeteknik har dragit till sig stort intresse från bankernas sida. Flera olika kluster har bildats där internationella storbanker ingår. Men Handelsbanken har hittills ställt sig utanför.

– Alla som vi pratar med tror att användningen på allvar ligger tre till fem år bort. Då är det viktigt att vi har koll men vi känner inte att vi måste satsa ännu. Det är ingen komplicerad teknik i sig – inte som AI där vi inte vet vad som kommer att hända, säger Stephan Erne.

– Vi får inte ut tillräckligt av att delta i stora aktiviteter kring blockkedjan i dag. I grunden är det inte tekniken som är utmaningen utan det är frågan om hur vi samarbetar i blockkedjan framöver.