Det finns onekligen paralleller till både Brexit och valet av Trump som president. Det valutslag som få trodde var möjligt blev ett faktum: Den beslutande kommittén för Java röstade nej till förslaget om modularisering av Java, det så kallade JSR 376.

Valresultatet blev 13 röster mot och tio röster för. Bland de som röstade mot märks representanter för IBM, Red Hat, HPE, SAP och Twitter. Bland de som röstade ja märks, förstås, Oracle, men även Fujitsu. En snabbanalys visar att alla större leverantörer förutom dessa två som är med och beslutar om Java var emot förslaget om modularisering.

Det här betyder sannolikt flera saker, av varierande allvarsgrad. Till att börja med är det svårt att tänka sig att nästa version av grundversionen av Javaplattformen, Java SE 9, kommer att lanseras som planerat 27 juli. Faktum är att JSR 376 berör så grundläggande och genomgripande saker att det väcks tvivel om det blir något Java SE 9 överhuvudtaget under överskådlig framtid.

På längre sikt öppnas det nu för parallella varianter av Javaplattformen, som är inkompatibla i varierande grad. Till exempel en variant för inbäddade lösningar och en annan för serverlösningar. Om inte Oracle tillåter det kommer kanske olika aktörer att försöka hitta olika vägar runt Javaleverantören. Struligt kan det definitivt bli.

Läs också: Brutalt nederlag för Oracle – förlorade omröstning i Java-bråket

På ett marknadsmässigt plan öppnar det här för att konkurerande plattformar som Microsofts Dotnet och Javascript med dess mjukvaruekosystem kan flytta fram positionerna på Javas bekostnad.

Det är inte utan att man tycker lite synd om Oracle. När jätten som ibland beskrivs i mindre smickrande ordalag anstränger sig för att vara teknikdemokratisk så får man en rejäl snyting.

Men den största förloraren i hela historien är förstås Javaplattformen självt. Det här är inte vad den behöver för att behålla sin ledande position.