Ett efterlängtat besked för kunder inom offentlig sektor kom nu i veckan. Kammarkollegiets stora klientavtal ser ut att vara helt klart.

Efter att kammarrätten den 5 maj meddelat att man inte beviljat prövningstillstånd återstår bara formaliteter, enligt Hans Sundström, chef för enheten för upphandling av it och telekom på Statens inköpscentral.

– I och med att kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd är det förvaltningsrättens dom som gäller. Vi tror att vi kommer att vara helt klara inom maj månad, säger han och utvecklar:

– Nu väntar en tiodagarsfrist och därefter vet vi om ramavtalen för klienter träder i kraft direkt eller om det sker en överklagan till högsta instans. Vi vet att ramavtalen för klienter är oerhört efterlängtade bland myndigheter, kommuner och landsting och rekommenderar att de förbereder avropsförfrågningar redan nu.

Läs också: Kontroversiell tankesmedja bakom stoppad it-upphandling

Det som skulle kunna stoppa avtalet är alltså om Högsta Förvaltningsdomstolen skulle göra en annan bedömning än kammarrätten. Men det scenariot vore onekligen väldigt överraskande.

– Ja, det finns inga rättsfrågor, tycker vi. De två bolag som överklagade hade fått tilldelning i två regioner. Det är inte vårt fel att de har olika priser i olika regioner, säger Hans Sundström.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet drog igång i maj 2015 med förstudierna till det nya ramavtalet. Nu, två år senare är det alltså klart.

Avtalet är indelat i tre geografiska regioner samt en rikstäckande del. Ett exakt värde är svårt att uppge, men Kammarkollegiet har tidigare uppskattat att det totala värdet ligger runt 4 miljarder kronor.

Tre bolag har lyckats komma med på alla fyra delarna. Det är Atea, B2B IT-Partner och Misco. De två bolag som har överklagat är Dustin och Ricoh, men det var alltså förgäves.

Och de senaste årens långa rättsrundor med ständiga överprövningar har gjort att Kammarkollegiet från och med nu kommer att ändra i sitt arbetssätt.

– Vi har en ny målbild när det gäller ramavtal, där vi kommer att ta höjd för sex månader i förvaltningsrätten och sex månader i kammarrätten. Vi kommer att starta mycket tidigare i vår planering, och starta minst ett år innan det tidigare avtalet går ut. Det gör vi för att minimera betydelsen av att överklaga, säger Hans Sundström.

Här är vinnarna i respektive region:

Klient 1, Norra Sverige och Uppsala-Örebro

• Hi5
• Atea
• B2B IT-Partner
• Dustin
• Lin Education
• Misco

Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige

• Atea
• B2B IT-Partner
• Dustin
• Invid
• Lin Education
• Misco

Klient 3, Västra och Södra Sverige

• Atea
• B2B IT-Partner
• Lanteam
• Lin Education
• Misco
• Ricoh

Klient 4, Rikstäckande

• Atea
• B2B IT-Partner
• Invid
• ITF
• Misco
• Ricoh