Icas e-handelsförsäljning ökade med 50 procent under det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Inom lösplock var tillväxten över 60 procent. Det säger Icas vd Per Strömberg till Nyhetsbyrån Direkt.

– Det är en enorm tillväxt inom e-handel. Här tror vi att vi växte klart mer än marknaden, säger han.

Under helåret 2016 ökade Icas e-handelsförsäljning med 43 procent samtidigt som e-handelsmarknaden växte med 30 procent.

Ica ser nu att andelen e-handel i butikerna ökar rejält och är uppe i 2,5 procent av omsättningen i de butiker som erbjuder online.

Hur stor andel kan e-handeln komma att utgöra framöver?

– Vi har väl sagt att på sikt kan den ligga någonstans kring 5 procent, kanske något över. Tittar man på England står online för omkring 5-6 procent av den totala försäljningen, säger han.

Vid utgången av det första kvartalet var omkring 200 Ica-butiker aktiva med e-handel, vilket är på samma nivå som vid årsskiftet.

– Jag tror fortfarande att vi långsiktigt kommer att vara någonstans kring 300-350 butiker. Nu har fokus legat på att få upp försäljningen på de butiker där e-handel har införts, men vi har också lagt ned e-handel på vissa butiker där det inte har fungerat, säger han.

Läs också: Standardplattformar duger inte för Ikea – ”extremt besviken på branschen”

Totalt sett bedömer Ica-chefen att bolaget har växt "minst" i linje med marknaden.

I Sverige ökade de svenska Ica-butikerna försäljningen 0,4 procent under första kvartalet, medan marknaden gick ned med 1,1 procent enligt preliminär statistik från HUI.

– Det tyder på att vi tog andelar, säger Per Strömberg men påpekar samtidigt att den preliminära siffran från HUI kan komma att revideras.

Läs också: Han ska göra Ica digitalt – och möta hotet från matkassarna på nätet

Apoteket växte med 3,6 procent på en marknad som visade en tillväxt på 3,4 procent, medan Ica däremot utvecklades något svagare än marknaden i Baltikum.

– Det beror delvis på att vi håller på att konverterar vissa butiker till Rimi-butiker. Sedan märker vi av att Lidl har gått in på marknaden, säger Per Strömberg.

Nyhetsbyrån Direkt