Det har gått ett halvår sedan Malin Frenning tillträdde som landstingsdirektör i Stockholms läns landsting efter över tjugo års karriär inom Telia. Året innan hade hon slutat där efter att ha varit Sverigechef i nästan två år.

Men trots att klivet kan tyckas stort så är det mindre än man tror försäkrar hon.

– Det är ingen större skillnad, eller det är mer likt än olikt kan man säga. Visst skiljer det med den demokratiska processen där fullmäktige tar beslut som vi ska leverera på – men samtidigt har alla bolag också en styrelse, säger hon.

– Och att man får budgeten i god tid gör att man får en bra planeringshorisont.

I den digitala omvandling som pågår inom vården så ser hon också sin bakgrund från telekom och sin tekniska bakgrund som maskiningenjör som stora fördelar.

– Jag brukar säga att jag varit en del i en lång resa och varit med både före och efter internet. Arbetat aktivt med 2g, 3g och 4g. Jag var också med och startade Telia Healthcare som erbjuder olika typer av vårdlösningar. Och när jag träffade representanter för landsting och kommuner då så brukade jag tänka att det vore roligt att få vara på den sidan, säger hon.

Hon kommer in i en tid när vården står inför en stor digital förändring. Under året ska Stockholms läns landsting dra igång mångmiljardupphandlingen av ett nytt och övergripande vårdinformationssystem.

Läs också: Slutspurt i Stockholms landstings jätteflytt till Microsofts moln

Det digitala skiftet att teknik och it också måste komma in på högsta nivå anser hon. Därför har en av hennes första åtgärder varit att rekrytera en cio, eller en it-direktör. Valet landade på Stefan Schildt, som i dag är biträdande it-direktör i Stockholms stad och han tillträder i augusti.

– Nu när vi bygger framtidens vårdmiljö är it en så viktig fråga så den måste upp på ledningens bord. It-direktörem ska sitta direkt under mig så att vi med samlad kraft kan driva digitaliseringsresan, säger Malin Frenning.

It-organisationen behöver också moderniseras och förändras för att anpassas efter och stötta den digitala omvandlingen men det blir en av de uppgifter som den nya it-direktören får ta itu med konstaterar hon.

­– Vi har en decentraliserad organisation och vi måste självklart fortsätta vara verksamhetsnära så vi får se hur det ska se ut.

I dag är organisationen så decentraliserad så Malin Frenning inte på rak arm kan svara på hur stor landstingets it-budget egentligen är. Efter att hennes medarbetare letat lite får vi fram att det ligger på ungefär tre miljarder, det mesta till vård men även kollektivtrafiken ingår. Men vid sidan av det satsas också stora summor på digitaliseringsprojekt – exempelvis har landstinget beslutat investera 2,2 miljarder kronor på skapandet av den nya vårdinformationsmiljön där upphandlingen av system också ingår.

Men förändringen omfattar mycket mer än ett nytt system inskärper Malin Frenning.

– Det är ett verksamhetsutvecklingsprojekt där vi bland annat upphandlar en informatikplattform så att vi med hjälp av digitalisering kan skapa nya processer och nya sätt att jobba, säger hon.

– Det handlar om att patienterna ska kunna möta vården på fler sätt och om hur vi kan förenkla både deras vardag och våra medarbetares.

Det drivs inte heller från it-avdelningen understryker hon.

– Verksamheten driver sin egen förändring och förbättring. På det viset kan vi också se till att få med dem på förändringen. Det kan vara svårt att hoppa direkt från a till m men om man får vara med genom alla bokstäver på vägen blir steget inte lika stort. Och om man känner att det är alla i hela organisationen tillsammans som driver det blir det enklare att ta till sig.

Läs också: Vårdens prestigeprojekt spricker – landstingens mångmiljard-upphandling stoppas

Det digitala skiftet i landstinget går fort och Malin Frenning tror att alla i landstinget kommer att märka tydliga förändringar redan om fem år.

– Ja absolut. Då ser jag framför mig att landstingsinvånarna möter vården på det sätt de själva vill. Genom digitala kanaler eller fysiskt. Det ska också bli enkelt att nå oss och boka tid digtalt – precis som när vi bokar frisör.

Hon ser också framför sig att digitala processer förändrar och förenklar så att mindre tid behöver läggas på administration och mer tid kan läggas på patientmötet.

– Sen tror jag också sen att när vi gift ihop verksamheten med tekniken ordentligt så kan vi skapa nya former av behandlingar ­– inte minst med hjälp av AI. Och när det gäller kollektivtrafiken så kommer vi att kunna optimera trafikflöden på ett helt annat sätt om fem år, säger Malin Frenning.