Man ska inte stirra sig blind bara på lönen konstaterar Ida Inga som är professionsanalytiker på Akavia.

– Det gäller att titta på helheten och då finns det fler delar än lönen. Som tjänstepension, övertidsersättning, möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen, hur många semesterdagar man har – och på den privata sidan om man har kollektivavtal eller inte. Har man inte det kan man behöva kompensera genom att lägga sig lite högre, säger hon.

Ytterligare en del är eventuell rörlig del som bonus eller provision och det är inte helt ovanligt bland it-akademiker, lite över hälften har det.

Konsultchefer och konsulter, affärsanalytiker, it-arkitekter, it-konsulter, enhetschefer och systemarkitekter är yrkesgrupper där över 70 procent har någon form av rörlig lön

– Det kan handla om både provision eller bonus – det är inte uppdelat i vår statistik, säger Ida Inga.

Stockholm ligger högst

Vill man maxa lönen ska man jobba i finans och bo i Stockholm.

För när det gäller branscher hade finansbranschen de högsta it-lönerna 2021 med ett snitt på 59 600 sedan gick de neråt med försäkringbranschen som tvåa, bank som trea, bygg som fyra och sist i raden låg industrin där snittlönen för it-akademiker låg på 55 500.

Stor-Stockholm hade den högsta medianlönen för olika orter med 55 500 kronor. Göteborg var tvåa med 51 400 kronor och minst tjänade man i det lite obestämt uttryckta ”norr” – 46 500 kronor.

Men generellt ligger it-akademiker rätt bra till när det gäller löneutveckling.

– Vi ser att de har relativt höga ingångslöner när de kommer ut från examen. Det är en eftertraktad grupp så lönen speglar läget på arbetsmarknaden, säger Ida Inga.