I denna artikel:

2020 blev ett dåligt löneår för it-akademiker på grund av pandemin, Det visar lönestatistik från fackförbundet Akavia. I gruppen it-akademiker ingår systemvetare men även andra personer med andra it-relaterade treåriga utbildningar från högskolor och universitet, som exempelvis datateknik, interaktionsdesign, spelutveckling eller de som läst till informationsarkitekt.

Löneökningenunder 2020 landar på 1,4 procent medan den låg på 3 procent 2019 och 2,7 procent 2018.

Generellt är det – kanske inte helt överraskande – mest lönsamt att arbeta i privat sektor. Där ligger medianlönen på 51 900 kronor medan den ligger på 46 600 för de som arbetar statligt och kommunerna på 44 400 kronor.

Och det är också stor skillnad på i vilken bransch man hamnar. Högst medianön har de it-proffs som arbetar inom försäkring eller finans – där ligger medianlönen på 57 400 respektive 57 000 kronor.

Drygt 7 000 kronor mer än de som jobbar i it-branschen och drygt 4 000 kronor mer än de som jobbar inom media.

Var i landet man arbetar spelar allra störst roll med högst löner i storstadsområdena.