I fredags kom det fram att en rad europeiska digitala bolag, bland dem Spotify och Deezer, skrivit till EU-kommissionen med klagomål på hur "stora digitala plattformar", läs Apple och Google, utnyttjar sin dominanta position för att hindra uppstickare på marknaden.

Nu visar det sig att EU-kommissionen, unionens lagstiftande institution, förbereder nya regelverk som rör orättvisa handelsvillkor riktade mot internetföretagen. Det framkom efter ett möte under gårdagen där kommissionen gick igenom sin digitala strategi, skriver Reuters. Innan årets slut kan ett färdigt initiativ finna på plats med förslag på hur EU ska bemöta orättvisa kontraktsvillkor och handelsmetoder mellan plattformar och företag.
Läs också: Spotify planerar egen hårdvara – nämner Amazon Echo som förebild

Spotify, Deezer och de andra bolagen anser att stora plattformar som sökmotorer och appbutiker utnyttjar sin ställning på marknaden. De blir i praktiken grindvakter mot kunden och premierar sina egna produkter samt tvingar fram obalanserade avtal och villkor anser de europeiska företagen.

En första, inledande granskning av plattformarnas metoder och villkor har enligt kommissionen visat hur de tar bort produkter och tjänster utan att meddela tillverkaren i förväg. De begränsar också tillgången på data eller visar inte tillräckligt tydligt hur sökresultat rankas. Bland annat har Spotify anklagat Apple för att ha vägrat skicka ut en uppdatering av musiktjänsten.

Det kommissionen nu vill göra är att ta fram en praxis med rättvisa kriterier, mått för att förbättra transparensen samt ett system för att hjälpa till att lösa konflikter.

Men organisationen EDIMA som representerar de stora plattformarna Apple, Facebook, Amazon och Google är inte nöjda. De säger sig vara både besvikna och förbluffade av beskedet.

Företrädare från lobbygruppen CCIA Europe, där Google, Ebay och Facebook ingår, säger att kommissionen borde använda flexibla verktyg som konkurrenslagstiftning för att lösa den här typen av problem ett fall i taget.

Läs också: Leverantörernas svåra nöt: svalt intresse för det smarta hemmet

Men det finns de som är positiva till förslaget, som musikindustrin.
 

– Det finns ett skevt maktförhållande som påverkar konkurrensen. Det måste hanteras och vi hoppas att kommissionen i sitt kommande förslag inom området ta sig an det, säger Helen Smith från Independent Music Companies Association till Reuters.
 

EU-kommissionens digitala strategi befinner sig nu i halvtid och omfattar översyn samt ny lagstiftning på flera områden. Det övergripande syftet är att få även en gemensam digital marknad, så som den fysiska ser ut i dag.