Att det största problemet för många utvecklingsorganisationer är att rekrytera folk är ett allt mer kännbart faktum. Ett sätt att komma runt det är att anlita någon form av rekryteringshjälp, men det går också att jobba aktivt med rekrytering själv, eller i kombination med externa rekryterare.

Här tipsar experterna Li Andér, Eleonor Andersson och Nadja Ekblom på Wise IT i Stockholm om saker att tänka på för att lyckas bättre med rekrytering av utvecklare, speciellt av yngre förmågor. Wise IT ägnar sig åt rekrytering och konsultuthyrning inom it.

Läs också: Här är it-jobben som betalar bäst – och sämst


Här är sju tips:

1. Tänk dialog, inte intervju

På vissa företag börjar man förstå att en anställningsintervju bör vara ett samtal mellan två jämlika parter som försöker se om den andra passar för en själv. Men här och var finns fortfarande attityden att kandidaten ska vara tacksam för att få komma på en intervju och eventuellt få ett jobb. Det innebär att intervjuer riskerar att likna korsförhör av kandidaterna.


Den attityden går definitivt inte hem hos yngre utvecklare som har gott om anbud att välja mellan.


– Kandidaterna är intresserade av att förstå hur det rekryterande företaget och personerna där, som kommande chefer, är, säger Eleonor Andersson som är rekryteringskonsult och teamledare på Wise IT.

2. Den stora bilden

En viktig faktor för att ge ett gott intryck av ett företag som arbetsgivare är att snabbt ge en bild av vilket syfte det har och hur verksamheten fungerar.


– Man bör visa att man satsar på samhällsansvar, till exempel genom jämställdhets- och hållbarhetsplaner, säger Nadja Ekblom, digital säljare på Wise IT.


3. Ta reda på de avgörande argumenten

När Wise IT pratar med yngre kandidater är det uppenbart att argumenten för att välja arbetsgivare har förändrats. En genomgående trend är att flexibilitet prioriteras. Det gäller till exempel arbetstider och var man kan befinna sig när man arbetar. Hur ett arbete påverkar balansen mellan arbete och fritid nämns oftare än löneanspråk.


En viktig faktor för många yngre är vilket umgänge och socialt sammanhang en arbetsplats erbjuder, även utanför arbetstid. Vad gäller lön handlar det mest om att få en marknadsmässig sådan. De här personerna vet att de kommer att bli erbjudna acceptabla löner, så det är mer en ”hygienfaktor” för dem.

4. Erbjud utvecklingsmöjligheter

En arbetsgivare som kan svara på frågan ”har ni en plan för mig de närmaste sex månaderna” får definitivt ett plus i kanten av många yngre kandidater. Det gäller både för teknikområden och för yrkesroller.

5. Håll kontakten

Eftersom det är svårt att rekrytera har många förstått att man bör behålla kontakten med kandidater som verkar lovande, även om de inte når hela vägen första gången. Men risken finns att man ser varje rekrytering som en enskild företeelse och börjar om från början varje gång.


– Det finns ett rätt sammanhang för alla, det finns ett brett spektrum av preferenser bland både kandidater och arbetsgivare, säger Li Andér, affärsområdeschef för rekrytering på Wise IT.

6. Få kandidater att känna sig utvalda

Att få människor att känna sig utvalda är praktisk tillämpning av psykologi som säkert är lika gammal som mänskligheten själv. Men lätt att glömma bort. Det är bra sätt att få ett företag att framstå som, och att vara, en bra arbetsgivare.


– Man vill inte känna sig som en kugge i hjulet, förtydligar Eleonor Andersson.

– En kandidat vill inte höra att en arbetsgivare har kontaktat alla i den egna umgängeskretsen, säger Nadja Ekblom.

Läs också: Sex ledaregenskaper som företagen letar efter

7. Rekrytering en del av helheten

Det är naturligtvis viktigt att presentera en positiv, korrekt och enhetlig bild av det egna företaget i alla lägen. Men det kanske är lätt att missa att det underlättar rekrytering i allmänhet, inte minst att göra företaget känt bland kandidater som passar.


Li Andér framhäver vikten av att vara proaktiv i de inledande rekryteringsfaserna, de som sammantaget brukar kallas ”recruitment marketing” och handlar om få kandidater medvetna om och så småningom intresserade av ens företag.

– Det kan man vara genom hemsidor, sociala medier och annat innehåll, för att nå rätt målgrupp, säger hon.