Den som slutar röka två månader före en höft- eller knäoperation halverar risken för komplikationer. Trots det är det svårt för många att lägga om sin livsstil, konstaterar David Konrad som är funktionschef för perioperativ medicin och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det finns ett antal testade program med samtalsterapi och motivationshöjande samtal, men de fungerar inte speciellt bra. Mindre än en procent slutar röka före operation, säger han.

Men nu leder Karolinska Universitetssjukhuset ett EU-projekt, Live Incite, med syfte att få vården att formulera sina behov och sedan utmana marknaden att ta fram lösningar.

Där har man valt ut just det här området för att försöka få fram ett it-verktyg som ska vara ett mer framgångsrikt stöd för den som behöver lägga om sin livvstil inför sin operation.

Läs också: Slutspurt i Stockholms landstings jätteflytt till Microsofts moln

Nu pågår arbetet för att få fram en kravspecifikation, för att sedan gå ut med en så kallad förkommersiell upphandling. Det är en upphandling som inte förpliktigar till köp, men där de företag som väljs ut får finansiellt stöd från projektet för att utveckla lösningar.

David Konrad, Karolinska
David Konrad, funktionschef för perioperativ medicin och intensivvård vid Karolinska.

Många olika kompetenser är inblandade i arbetet – inte bara medicinsk utan även beteendevetare, psykologer och e-hälsospecialister.

– Vi behöver ett it-stöd som ger patienterna återkoppling. Som dag för dag visar att man förbättrar sina chanser om man fortsätter vara rökfri – exempelvis att man efter en vecka utan att röka avsevärt minskat risken för komplikationer, säger David Konrad.

­ ­ – Vi vet att den typen av beteendevetenskapliga grepp fungerar, med tydlig återkoppling. Men i dag kräver det en kraftig insats med stora personella resurser och många återbesök. Om patienten själv får ta kontroll så ökar lyckandefrekvensen.

Någon slags spelliknande stöd då – med belöningar?

– Ja, vi hoppas vi får spelindustrin intresserad – det är precis de knapparna vi vill trycka på.

En orsak till att projektet tar sin avstamp just i knä- och höftoperationer är att det är en omfattande verksamhet.

– För företagen ger det här en hävstångseffekt. De får en bild av våra behov och får tillgång till vår kunskap. Det ger dem möjlighet att kommersialisera en produkt där marknaden är enorm. Bara i Sverige gör vi 25 000 knä- och höftoperationer varje år. Och även om alla som opereras inte är rökare så är det en försvarlig del. Tänker du sedan Europamarknaden och världen ... ja ,då är potentialen enorm, säger David Konrad.

Men självklart är den här typen av operationer bara en början framhåller han.

– Skalbarhet är ett nyckelord i vår kravspecifikation. Vi har valt den här typen av operationer som en testbädd där vi specifikt tittar på det bekymret. Tänker man vidare så genomför vi bara på Karolinska 50 000 operationer per år på vuxna patienter och livsstil är en problematik vid alla typer av kirurgi. Och i ett nästa steg kan det handla om att hantera sin vikt inför en operation. Eller sin kolesterolhalt, säger han.

– Bara fantasin sätter gränser, men vi behöver ett rejält case för att se att det fungerar.

Läs också: Nytt projekt ska förutspå sjukdomar med big data – så vi slipper att ens hamna i vården

Ännu är inte kravspecifikationen klar, men i augusti planerar projektet att få igång upphandlingen. Ett tiotal företag ska väljas ut i en första omgång, och få bidrag till att fortsätta utveckla sina idéer. Sedan går man vidare och eliminerar företag tills två–tre stycken återstår i slutänden. Deras lösningar testas sedan i vården och utvärderas av patienterna.

Enligt David Konrad går större delen av de 4,2 miljoner euro, runt 40 miljoner kronor, till att stötta de deltagande företagen.

– Tanken är att det ska täcka en försvarlig bit av utvecklingen, men det är ett bidrag och inte en full finansiering. Och det är heller inte önskvärt – vi vill att de ska satsa en del själva också.

Enligt David Konrad har projektet mött ett stort intresse från olika företag både inom it och medicinteknik, från små aktörer till riktigt stora.

Om tre och ett halvt år ska projektet vara klart och då står det klart vilken typ av lösningar som marknaden tagit fram.