Det var i slutet av november som det blev klart att det tidigare Volvo IT, numera HCL, petas som it-leverantör till skolorna i Stockholms stad. Istället vanns skol-it-upphandlingen av Fujitsu.

HCL valde dock att överpröva stadens beslut eftersom man ansåg att Fujitsu inte hade uppfyllt ett antal obligatoriska krav.


På den punkten gav Förvaltningsrätten i Stockholm HCL rätt. Detta efter att Fujitsu bland annat bifogat ett antal interna dokument på engelska trots att det av anbudsinbjudan framgår att anbudsspråket ska vara svenska. Fujitsu ska inte heller ha varit tillräckligt tydligt med vilka underleverantörer man avser att använda.


Trots det avslog förvaltningsrätten HCL:s överklagan eftersom "det inte har framkommit skäl att förkasta CSC:s anbud som placerade sig på andra plats i upphandlingen. Detta innebär att HCL inte lidit eller kan komma att lida skada".


Den domen uppskattades dock inte av HCL, som nu har dragit ärendet till kammarrätten. Och där meddelades nyligen att målet beviljats prövningstillstånd och ska prövas igen. Så striden om Stockholms skol-it är ännu inte avgjord.