Kommer du ihåg cd-skivor? Det gör i alla fall Rob Terry i USA, som IDG News berättar om. Under några år i mitten av nittiotalet jobbade han med att göra interaktiva cd-skivor åt flera tidningar. Hans jobb gick ut på att skapa e-versioner av papperstidningar, med länkar till det då tämligen färska internet.

Det jobbet varade inte så länge.

– För att göra cd-skivor med webbkopplingar var vi tvungna att skriva hyperlänkar för hand i Word. Sedan skickade vi dokumenten till ett företag i Seattle som tolkade dem och såg till att det blev rätt i webbläsare, berättar Rob Terry.

När webben tog ordentlig fart i samma veva förpassades cd-skivor snart till historiens skräphög. Rob Terry började jobba med e-handel i stället, för att senare ägna sig åt bioinformatik och att bygga användargränssnitt åt en stor mängd kunder. Numera är han vd på Smart Catch som hjälper fiskeföretag att hantera fisken som fastnar i deras nät.

Läs också: Kompetensbristen sätter käppar i hjulet för it-branschen i Stockholm

Det finns gott om exempel i it-branschen på att ”nästa stora grej” blir kortlivade företeelser. På nittiotalet var det internet som var en stor förändringsfaktor. I dag ser det ut att bli automatisering, AI och ”vad som helst som en service” som leder till att en del jobb försvinner, andra förändras kraftigt och att det kommer nya. Det gäller även inom heta områden som systemutveckling och dataanalys.

Tidigare har specialisering inom en viss teknikdisciplin i stort sett varit en garanti för anställning. Nu kan det bli en biljett till förtidspension.

– När jag började i it-branschen jobbade jag mycket med Windowsservrar. Men framgångarna för Azure och Linux har gjort att många Windowsadministratörer blivit av med jobben. Många av mina gamla kollegor har behövt omskola sig med Linux eller byta jobb helt, berättar David Cox, vd på LiquidVPN, en tjänst för anonyma vpn.Vilka kompetensområden som försvinner varierar så klart mellan länder och tidsperioder. Men ju närmare ett jobb är kopplat till ett specifikt språk, operativsystem eller till en produkt, desto mer troligt är det att det kommer att bli föråldrat.

– De it-jobb som ligger i riskzonen är de med repetitiva uppgifter och de som är fokuserade på en typ av operativsystem eller en leverantörs plattform. Det viktiga är var informationen finns och hur bra du är på att hantera lagring, hantering och säkerhet för den, säger James Stanger, chef för produktutveckling på CompTIA som är en branschorganisation i USA.

Det klassiska exemplet på lösningar som försvinner är Cobol. Det används fortfarande på till exempel stora banker, så att programmerare som egentligen gått i pension kan få lönsamma uppdrag. Men antalet uppdrag minskar och de kommer att försvinna helt.

De som har jobb med titlar som inkluderar ”administratör” och ”tekniker”, eller engelska ”operator”, är i riskzonen. Det gäller till exempel folk som jobbar med stordatorer och bandstationer.

– Det gäller även Cobolprogrammerare. Vi betalar dem fortfarande bra, eftersom de är sällsynta. Och när man behöver en Cobolprogrammerare så behöver man verkligen en. Men efterfrågan är på väg att försvinna, säger Elizabeth Lions, med titeln president på konsultföretaget Lionsology.

Läs också: Rejäl boom av utvecklare – växer snabbast i Sverige

Hon tror att det samma gäller för programmerare som är specialiserade på C och C++:

– Nästan alla kör Java eller Dotnetspråk numera. Det finns fortfarande C++-kodare i till exempel finansföretag, men de är på väg att försvinna.

Fler exempel på språk som varit stora men som är på väg att försvinna är Smalltalk, Flex och Pascal:

– De gick på kort tid från att vara populära till att mest vara användbara för att underhålla äldre applikationer. Utvecklare måste ständigt lära sig nya språk om de vill vara med och skapa nya produkter. Annars får de ägna sig åt underhåll, säger Geoffrey Bourne, teknikchef på jobbsajten Ladders.

Julia Silge som är dataanalytiker på Stack Overflow, en populär communitysajt för programmerare, berättar att efterfrågan även minskar stadigt för PHP, Wordpress och Lamp (Linux, Apache, MySQL och Perl/PHP/Python). I stället ökar efterfrågan på ramverken React och Angular, och språket Scala.

Kort sagt, efterfrågan förändras hela tiden. Den som inte hela tiden lär sig inom nya teknikområden riskerar att få problem.