Vi har skrivit en hel del om det nya Apaxägda Evry under året, och den omstöpning av bolaget som pågår. Det har varit missnöje, avhopp och en stor del av verksamheten har knoppats av till IBM.

Men resultaten efter bolagets ombyggnation talar sitt tydliga språk.Och det är en påtagligt nöjd koncernchef, Björn Ivroth, som pratar om resultatet.

Samtidigt är han hela tiden noga med att påpeka att Evry är långt ifrån klart med sitt bygge, och att det alltid går att bli bättre. Hans snabbsammanfattning av året utgörs av orden investeringar, transformation och förbättrad lönsamhet.

– Tittar vi på helheten har det varit det bästa året i bolagets 50-åriga historia. Det är jättekul förstås. Nu måste man ta tio minuter och tänka på det. Vi är lite nöjda, men ser till att fortsätta tugga på, säger han och syftar på rötterna från EDB som grundades 1962.

På koncernnivå landade årsomsättningen på 12,2 miljarder norska kronor, med ett rörelseresultat på 1,322 miljarder norska kronor.

Läs också: Handelsbankens digitalboss: fintech-bolagen inget hot mot storbankerna

Om man enbart tittar på de svenska siffrorna så har omsättningen minskat med 7,7 procent och landade under 2016 på 3,306 miljarder kronor.

Rörelseresultatet ökade dock till 311 miljoner kronor, från 2015 års 242 miljoner. Och inte minst ökade rörelsemarginalen i Sverige från 6,8 procent till 9,4 procent.

– Vi har gjort en dramatisk förbättring av lönsamheten, som har ökat med 29 procent, och det är vi jättenöjda med. Men det finns så klart ytterligare möjlighet att förbättra lönsamheten, säger Björn Ivroth om läget i Sverige.

Kombinationen minskad omsättning och ökad lönsamhet låter ju som ett klassiskt resultat av att styrkan har bantats ner. Men enligt Björn Ivroth är det mer än så som ligger bakom resultatlyftet. När det gäller den minskade omsättningen säger han så här:

– Det var lite projekt som den förra regimen förlorade, och det tar alltid ett litet tag innan det ger utslag. Innan Apax blev ägare hade vi en brand i vårt datacenter till exempel. Det är lite av de effekterna vi ser nu. Men vår backlog växer nu och det blir en motsvarande effekt. Om topline går ner av det som hände för två år sedan så kommer de innestående affärerna också att få effekt senare, säger han.

I den del som bolaget kallar kontraktsbunden orderreserv så framkommer det att den har ökat i Sverige, från 2,6 miljarder kronor 2015, till 3,7 miljarder kronor 2016.

Men samtidigt har den svenska styrkan också blivit mindre. Vid utgången av 2016 hade svenska Evry 1 904 anställda, en siffra som var 2 053 året före. De siffrorna har sedan påverkats en del av att Evrys driftverksamhet knoppats av till IBM.

Och Björn Ivroth medger att det finns en effekt av att en minskad personalstyrka innebär ökad lönsamhet, men han lyfter också gärna fram effekten av sin omorganisation.

– Vi organiserar oss på nytt sätt i dag, så att medarbetarna tar hela Evrys erbjudande till kunden. Tidigare var vi 47 olika bolag med en mer regionalt orienterad verksamhet.

Och bland de som har slutat kan man väl säga att det har varit såväl frivilliga som ofrivilliga avhopp. Och just omorganisationen där den lokala affären fått minskad betydelse har varit en central del där. Inte minst i Systeams småländska vagga, där ett stort antal tidigare Evrymedarbetare nu börjar om med bolaget Dizparc.

– Jag tycker alltid att det är tråkigt att tappa medarbetare, så de är välkomna tillbaka. Samtidigt är jag fullvuxen så jag vet att det finns olika alternativ. Det är duktiga personer som för tillfället befinner sig hos fel arbetsgivare, men det är bara att önska lycka till. Vi gör ju samma sak, det vill säga kontaktar människor som kanske inte är nöjda där de är. Det är fullt naturligt i vår bransch, säger Björn Ivroth.

När det gäller storaffären med IBM så var det 130 svenska tjänster som flyttades över, från Evry till IBM.

Hur trivs era tidigare medarbetare där? Längtar de tillbaka?
– Det jag hör är positiv feedback. När man kommer in i IBM kommer man in i en bra organisation, det kanske inte alltid har varit vår paradgren. Samarbetet ger bra kvalitet och kunderna gillar kombinationen IBM och Evry, där vi står för det kundnära och IBM för teknologi i världsklass.

Är det färdigavknoppat nu, eller ska ni outsourca fler delar av bolaget?
– Nej, jag tror inte att vi ska göra fler sådana projekt. Vi försöker hela tiden förflytta oss och ifrågasätta oss själva. Det är en tuff marknad, så det är viktigt att man har rimliga kostnader.

På koncernnivå har antalet anställda gått från 9 400 2015, till 8 900 vid utgången av 2016, men även här påverkas siffran stort av IBM-avtalet.

I den senaste medarbetarundersökningen säger Björn Ivroth att det är ungefär 8 200 medarbetare som är med. Och av dessa uppger 81 procent att de är nöjda med sin Evrytillvaro.

– Det är all time high, men det är klart att det hela tiden går att bli bättre, säger han och konstaterar att det nu handlar om att utöka styrkan igen.

– Vi söker med ljus och lykta efter nya kollegor. Det är viktigt att vi är attraktiva som arbetsgivare. Då handlar det om att göra rätt projekt och rätt investeringar för att attrahera nya människor. Vi behöver vara duktiga med vårt dagsverke. I Sverige har vi rekryterat 170 personer i år och vi behöver hela tiden fylla på med mer kompetens.

Med investeringarna syftar han delvis på förvärv, som exempelvis digitalbyrån Netrelations. Men det handlar också om investeringar i nya affärsområden.

– Vi gör stora investeringar, det är det vi kallar goda kostnader. Vi har fått uppdraget av våra ägare: ”build a great company”. I den styrelsen jag har är det bara sunt förnuft. Ägarna vill att vi ska bygga ett bolag som är det bästa alternativet och det är vi som ledning som ska göra det. Vi investerar till exempel på cloudsidan, i de partnerskap vi vill ha. Och vi satsar för framtiden, som nu senast där vi investerar i kognitivt tillsammans med IBM.

Bland alla siffror och rapporter från året är det nog en som glädjer Björn Ivroth extra mycket. Han återkommer gärna till mantrat att det är kunderna som ska bestämma och att det är viktigt att göra dessa nöjda. Så Evrys goda placering i årets listning av Whitelane, där man knep en tredjeplats i kundnöjdhetsracet efter TCS och Accenture är givetvis solskensläsning för honom.

– Whitelane är vi väldigt glada för. Det handlar om hur kunderna upplever oss som leverantör och det visar att vårt systematiska arbete med kvalitet och transformation ger effekt. Det är vi så klart extremt nöjda med, eftersom det är kunderna som avgör vår framtid.

När det gäller konkreta affärer, är det någon särskild du vill lyfta fram?
– Vi har gjort ett antal viktiga affärer. I Norge en hel del på banksidan, och vi har även gjort ett inbrott i Finland på banksidan, där vi tecknat ett letter of intent med Samlink. Att de väljer vår lösning i väldigt hård konkurrens är väldigt glädjande. Helsingfors är ju inte direkt vår hemmaplan. Och tittar vi i Sverige var affären med Ellevio viktig eftersom det är en ny kund och det var den första där vi levererade tillsammans med IBM.

Sedan de nya ägarna Apax tog över Evry har man lämnat börsen, men kvartalsrapporteringen finns kvar, och bolaget har ett pågående projekt som kan resultera i att man återigen börsnoteras. Här är det dock inget som är klart.

– Det finns ett projekt där vi utvärderar det, säger Björn Ivroth, som därför också gärna delar med sig av sin sista kvartalsrapport.

– 2017 har börjat väldigt bra. Där har vi 6,6 procents tillväxt under första kvartalet.