Det har gått ett drygt halvår sedan ABB bestämde sig för att tillsätta en cdo, en digitaliseringschef, och skapa en samlad digital strategi för företaget. För Guido Jouret är cdo-jobbet ett i en lång radda c-jobb.

– Jag har varit cio och cto och nu är jag cdo. Och mitt fokus nu är att skynda på digitaliseringen av våra produkter och tjänster och att bygga en gemensam plattform för att få ut våra produkter snabbare. Det är också min uppgift att vara företagets talesman, eller evangelist om du så vill, för vår digitala strategi. Både internt och externt.

Han konstaterar att ABB haft produkter och tjänster som haft digitala komponenter och funktioner sedan många år tillbaka.

– Nu har vi samlat allt det under ett gemensamt varumärke, ABB Ability. På så vis ska det bli tydligt att även om det handlar om produkter inom helt olika områden – från laddningsutrustning för elfordon till kontrollsystem för robotar – så tillhör de samma familj och arbetar bra ihop. Som Microsofts Officefamilj ungefär.

Fast det handlar inte bara om att tydliggöra det erbjudande som redan finns utan självklart också om att använda den nya tekniken till att vässa sina produkter.

Läs också: Azure-chefen säker på sitt Microsoft i kampen mot Amazon

Och vägen dit är glasklar för Guido Jouret – det handlar om samarbete med de stora it-jättarna och att se till att ta del av deras innovationsförmåga.

– Om man tittar på var den nya tekniken kommer fram så är det tydligt att konsumentmarknaden alltid går först. Titta på sådant som drönare, vr-glasögon och bitcoin exempelvis. Då måste vi samarbeta med företag som finns där och tar fram sådan teknik för att själva snabbt ta del av den.

Som ett led i den strategin har ABB det senaste halvåret inlett tunga samarbeten med Microsoft och IBM.

– Vi har valt att arbeta med Azure som vår molnplattform och verkligen använda oss av de plattformstjänster som erbjuds inom exempelvis internet of things och AI-tjänsterna i Cortana.

Guido Jouret konstaterar att det i sig självklart inte är särskilt märkligt att ha Azure som molnplattform.

– Men vi använder den fullt ut till skillnad från de flesta andra. Många av våra konkurrenter använder Azure som infrastruktur och lagrar data där men då missar de innovationen i deras mjukvara, möjligheten att snabbt få ut ny funktionalitet i sina produkter, säger han.

– Om vi exempelvis vill att våra robotar ska kunna tala kan vi enkelt koppla på Cortanas taltjänster. Skulle vi göra det själva skulle det ta väldigt mycket längre tid.

Han pekar på maskininlärning som ett område där ABB vinner mycket på att samarbeta med Microsoft.

– Visst har vi kompetens och ett antal personer hos oss som är duktiga på det. Men Microsoft har flera tusen utvecklare och det ger oss en stor fördel att kunna använda oss av dem. Microsoft lägger också en miljard dollar på säkerhet varje år – och det är också något som vi kan dra nytta av.

IBM blev det andra företag som ABB deklarerade samarbete med – och där handlar det mest om att utnyttja AI-plattformen Watson.

– Där handlar det om att kunna ta in information från väldigt många datakällor och inte bara bearbeta data utan också väga dem mot varandra och ta väldigt komplexa beslut.

Det är inte en slump att ABB valt just Microsoft och IBM – det är företag som deras kunder redan har relationer med. Och det är heller inte slut med dem.

– Nej, vi planerar att ingå två till tre partnerskap till med it-företag innan året är slut, säger Guido Jouret.

Men samtidigt som ABB nu satsar hårt på att genom partnerskap snabbt ta del av ny teknik för att vässa sina produkter så finns det också saker som håller kunderna tillbaka konstaterar Guido Jouret.

– Det handlar mycket om hur långt våra kunder vågar släppa in oss i sina system – hur mycket de litar på oss leveratörer. Vi behöver ha ett samtal om vilken typ av data vi ska hantera och vad vi får använda den till. Och en trygghet i att vi tar bort data om kunden byter leverantör.

Läs också: Så vill ABB fånga upp svenska startups och lotsa in dem i industrin

Han konstaterar att just frågorna kring vem som äger datan är avgörande.

– Den blandas ofta ihop med it-säkerhet även om det egentligen är två olika saker. Men även säkerhetsfrågorna är avgörande för att våra kunder ska våga lita på oss. Inte minst i dessa tider när vi läser om attacker var och varannan dag så är det klart att de tvekar kring om de vågar gå in på nya områden.

Ett annat hinder som på sistone har börjat dyka upp är de protektionistiska strömningarna i världen.

– Om det kommer begränsningar kring molntjänster exempelvis så att du inte får lägga din data varsomhelst utan måste ha datacenter i varje land så är det besvärligt. Därför är jag glad att EU tillåter att data kan lagras var som helst inom unionen, säger Guido Jouret.

– Men om vi kanske måste ha olika molnleverantörer i olika länder och använda olika verktyg – ja, det skulle bromsa oss.

Även om det finns sådant som kan dra ner tempot så går vi ändå mot en värld där digitaliseringen skapar helt nya affärsmodeller.

I framtiden tror Guido Jouret att det mesta kommer att hyras som tjänst i stället för att man köper in en produkt.

– När det gäller stora komplexa maskiner har vi den affärsmodellen redan i dag – att företag hyr dem på olika sätt. Om man tittar på kontorssidan så kan vi i dag se att exempelvis skrivare ofta hyrs in på det viset, men nu sprider det sig ut i fabrikerna också, säger han.

– Man kan tänka sig att vi skulle hyra ut en robot så att man betalar för den mängd arbete en robot utför i stället för att köpa roboten. Eller bara betala under den tid en maskin är i drift.

På sikt ser Guido Jouret att delandet av data är det som tar över helt inom industrin.

– Det viktiga blir om jag kan dela data. Var plattformen finns är irrelevant. Fram till nu har vi använt oss av mellanhänder, som Swift för banker eller Amadeus för flyget. Men i interneteran kan vi dela direkt med varandra och få det verifierat i blockkedjan. Det gör att kunderna kan frigöra sig från plattformarna och istället använda sig av peer to peer-kopplingar till olika leverantörer, säger han.