Just nu är upphovsrätten inom EU i färd att förnyas. Reformen är en del av det stora digitala paketet som EU-kommissionen presenterade under 2014. Det finns ett stort behov av att göra om upphovsrättsreglerna så att de anpassas till ett modernt digitalt samhälle. Det är därför högst beklagligt att EU-kommissionens förslag snarare riskerar att leda till att hindra innovation och utvecklingen av nya digitala verktyg än att sporra denna utveckling.

Många människor tar i dag del av musik, film och nyheter via digitala verktyg som streaming-hemsidor eller digitala plattformar. Detta gör det möjligt för dem som skapar materialet att sprida sina verk, men även för konsumenter att få tillgång till ett större utbud av kulturellt material. EU-kommissionens förslag är en reaktion på att mediebolag har klagat över att plattformar som Youtube får intäkter för material som de själva inte har producerat, så kallat value-gap. Det är självfallet så att kulturskapare ska få betalt för sitt arbete, men kommissionens förslag skulle leda till mycket allvarliga bieffekter.

Läs också: EU:s nya regler påverkar alla företag – det här är vad du måste veta

EU-kommissionen vill bland annat göra det obligatoriskt för plattformar som Youtube och Wikipedia att skanna allt material som deras användare laddar upp på internet. Plattformarna skulle alltså bli tvungna att bygga upp verktyg för att kunna kontrollera materialet som laddas upp. Det är kanske ett överkomligt hinder för de största plattformarna som Facebook. Men det kommer att vara ett mycket stort problem för mindre plattformar och ideella hemsidor som Wikipedia.

Det är inte billigt att utveckla verktyg för att skanna uppladdat material. Ett exempel är hur Youtube lade 53 miljoner euro på utvecklingen av sitt nya verktyg som ska hålla koll på vad deras användare lägger upp. Risken är att det här kravet blir en orimlig börda för små och nya företag.

Kommissionen vill även införa ett nytt krav på licens för den som vill länka till en nyhetsartikel online. Det skulle innebära att ifall Facebook vill göra det möjligt för sina användare att dela artiklar i sitt statusfält, så måste Facebook först ingå avtal med enskilda mediebolag.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Förslaget att införa licenskrav för att länka till nyheter har redan prövats i Tyskland och Spanien med resultatet att nyhetssidor har fått färre läsare och mindre intäkter. Det är en dålig idé och den riskerar att allvarligt skada internet. Det ska vara enkelt att länka till artiklar och kommissionens förslag riskerar att göra det svårt och krångligt.

I dagsläget har vi en situation där främst amerikanska plattformar har gjort sig dominerande på den europeiska marknaden. Vi behöver snarare stötta innovation och underlätta utveckling av nya digitala verktyg än att skapa fler hinder för nya företag på internet.

Läs också: Google kan krävas på pengar för Google News – EU-domstolen avgör

Just nu behandlas förslaget om upphovsrätten i EU-parlamentet. Det viktiga nu är att inte göra det dyrt för människor och plattformar att länka, eller att sätta upp krav på obligatoriska förhandskontroller som hindrar nya plattformar att växa fram. Jag arbetar för att de skadliga delarna av kommissionens förslag inte blir verklighet. Jag vill ha ett fritt och väl fungerande internet, med rimliga villkor för både företag och användare.

Max Andersson (MP), EU-parlamentariker