CS skrev nyligen om att statens stora klientavtal i princip var klart. Men Kammarkollegiets glädjeskutt över pc-bäcken kom nog lite för tidigt, trots allt. I början av förra veckan kom det nämligen in två nya ärenden till Högsta Förvaltningsdomstolen. Det var Ricoh och Dustin, vars ärenden inte hade fått prövningstillstånd i kammarrätten, som nu valde att ta frågan till nästa instans.

Så i dagsläget är det alltså för tidigt att börja avropa på det nya ramavtalet för pc och surfplattor.

– Vi har fattat ett interimistiskt beslut att tillfälligtvis stoppa upphandlingen. Kammarkollegiet får inte skriva avtal förrän vi är klara med målet, säger Karl Åhammar, domstolshandläggare vid Högsta Förvaltningsdomstolen.

Och när är det? Hur lång tid beräknas en sådan process ta?

– Det är svårt att ge ett definitivt besked om det, men när vi tittar på beslut om prövningstillstånd så skulle jag gissa att vi landar på ett snitt på ungefär två månader.

Kammarrättens beslut var alltså att inte bevilja prövningstillstånd för Dustins och Ricohs överklaganden av förvaltningsrättens beslut. Det är beslutet att inte bevilja prövningstillstånd som ska prövas nu. Om Högsta Förvaltningsdomstolen anser att det var fel att inte bevilja prövningstillstånd går ärendet tillbaka till kammarrätten för att prövas där.

Läs också: Nya Evrys bumpiga år slutade med rekord och miljardvinst

Men om Högsta Förvaltningsdomstolen inte beviljar prövningstillstånd så kommer Kammarkollegiets stora pc-avtal vara klart på riktigt. På Kammarkollegiet är man ganska luttrade vid det här laget, och nu får man alltså vänta ytterligare ett tag.

– Det närmar sig att vi kan komma igång med avtalen i alla fall, säger Anna Berg som ansvarar för upphandlingen hos Kammarkollegiet, men är noga med att inte ta ut något i förskott.

– Det låter osannolikt att de skulle få prövningstillstånd, tittar man rutinmässigt borde de inte få det. Men vi vet ju inte vad de har på sitt bord i övrigt, så det är bara att invänta besked.