I veckan skrev civilminister Ardalan Shekarabi på DN Debatt att Sverige ska vara ledande i digitaliseringsfrågor och därför snabbar nu regeringen på arbetet med öppna data och datadriven innovation. Någonting som vi i Linköping och Östergötland välkomnar. Men ska vi ha en chans att ta ledartröjan i Europa krävs en myndighet som etableras på en plats med lång erfarenhet av samverkan mellan akademi, det offentliga och det privata. Den platsen är Linköping.

Nyttan med öppna data är stor. En av vårens hetaste appar Fästingguiden innehåller information om TBE, riskområdena och påminnelser om vaccination. En annan smart applikation är Winterwise som togs fram på East Sweden Hack 2016. Appen kombinerar flera datakällor för att allmänheten ska ha koll på halt vägunderlag, var plogbilarna går och samtidigt själva kunna rapportera in trafikproblem.

Läs också: Regeringen sätter sina digitala mål – ”vi måste ta ett större ledarskap”

NIRA Dynamics har lanserat en tjänst i samma spår för att kunna förutse halka på våra vägar. Den bygger på insamlade data från personbilar och saltinsatser och den förbättrade uppfattningen om vägarnas beskaffenhet medför stora besparingar.

Några som ligger i framkant i Sverige är kollektivtrafiken. Trafiklab är ett samarbete mellan Samtrafiken, Trafikverket, SL, Östgötatrafiken och Swedish ICT och de har skapat en plats för att utvecklare ska kunna utveckla vassa tjänster med hjälp av data från kollektivtrafiken. Exempel på redan utvecklade tjänster är skjutsgruppen.se, Citymapper och Resledaren. Trafiklabs API:er har anropats över 40 miljoner gånger.

Applikationer utvecklas ständigt, men vi, liksom Riksrevisionen, ser en stor outnyttjad samhällsekonomisk potential i öppna data. I Dagens Industri skriver Fredrik Arnander i veckan att ”data och användningen av data kommer i allt större utsträckning att göra Sverige till ett fortsatt rikt land”. Vidare skriver han att Spotify är ett av få bolag som har störst chans att bli en global datajätte, men Sverige är långt ifrån bolag som Apple, Google och Amazon som har utvecklats genom en extrem dataeffekt.

Att Sverige har tappat position i arbetet med öppna data råder det ingen tvekan om. I sin debattartikel presenterar civilministern ett antal åtgärder för att kunna ta ledningen och nå regeringens mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett steg i rätt riktning som visar att regeringen tar denna viktiga fråga på stort allvar. Men arbetet måste accelerera för att Sverige ska kunna återta ledartröjan. Regeringen verkar också inse att samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga är avgörande om vi ska lyckas. 

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Linköpings universitet, Region Östergötland, Science Park Mjärdevi och Linköpings kommun skickade i början av året ett brev till statsråden Peter Eriksson (MP) och Ardalan Shekarabi (S) om att förlägga en digitaliseringsmyndighet i Linköping. Representanter från näringslivet är minst lika angelägna. För en av de största styrkorna med vår region är just samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Universitetet har täta samarbeten med flertalet bolag i regionen. Science Park Mjärdevi, Vreta Kluster, Cleantech och Sankt kors är några exempel på hur innovationer och nya företag föds och utvecklas i samverkan.

Digitalisering och teknik är hjärtefrågor för vår region. Linköpings universitetet var först i Sverige med att utnämna landets första professor i datalogi. Idag koordinerar Linköpings universitet landets största forskningsprogram, WASP, med en budget på 1,8 miljarder kronor.

Läs också: Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen

East Sweden Hack är ännu ett gott exempel på samverkan och att Linköpings ligger framkant inom öppna data, digitalisering och innovation. Ett hackaton där deltagarna använder öppna data i kombination med IoT för att skapa samhällsnytta. Partners och sponsorer kommer från universitetet, det privata och det offentliga, vilket också datakällorna och de tekniska plattformarna gör. Öppna data är inte bara information från offentliga organisationer. De allra flesta företag eller organisation har data som någon annan kan nyttja för att skapa nya affärsidéer och samhällsnytta.

Därför uppmanar vi nu regeringen att så snart som möjligt upprätta en Digitaliseringsmyndighet här i Linköping. Här finns alla krafter som behövs - erfarenheten av innovation, samverkan, högteknologisk kunskap och inte minst en enad stark vilja.

Erik Freiholtz, VD M.Nu
Christian Sahlén, vVD Actia Nordic
Predrag Pucar, VD Nira Dynamics
Sofia Malander, VD Östgötatrafiken
Lars-Thomas Rasmussen, VD Indentive
Johan Lindén, VD Gaia System
Dietmar Mölk, Styrelseordförande MÖLK Utbildning
Christian Lundquist, VD, Senion
Kristina Edlund, (S) Kommunstyrelsens ordförande Linköping
Mats Johansson (S) Regionråd, Region Östergötland
Joakim Nejdeby, IT-direktör Linköpings universitet
John Wallén, IT-strateg, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland
Martin Rantzer, VD RISE SICS East 
Lena Miranda, VD Science Park Mjärdevi