Idag presenterar konsultmäklaren Ework sin stora undersökning Eworkbarometern, som baseras på svar från 3 770 konsulter och konsultchefer i Norden. Av dessa är cirka 75 procent svenska.   

Och att det goda marknadsläget håller i sig är tydligt. Närmare 90 procent av konsulterna rapporterar att de har fortsatt god och eller ökad beläggning. Men något som troligen är ännu mer glädjande är att 45 procent uppger att de har höjt sina arvoden det senaste året.

Läs också: Glada dagar för konsultbolagen: ”marknaden är fantastisk”

– Optimismen bland konsulterna är rekordhög. Så stor framtidstro har vi inte noterat under de elva år som vi har gjort undersökningen. Marknaden går på högvarv. Dessutom räknar över 92 procent med att efterfrågan kommer att hålla i sig eller öka det närmaste året, säger Eworks vd Zoran Covic och kommenterar den höga beläggningsgraden på följande sätt:

– Att beläggningsgraden fortsätter att öka är ytterligare ett bevis på det stora behov av kompetenta konsulter som finns hos företag och organisationer.

När det gäller framtiden för it- och teknikkonsulterna, så tror 54 procent att marknaden för konsulttjänster kommer att växa under de kommande tolv månaderna. Bara 7,7 procent tror på en sämre marknad.

Och när frågan begränsas till det egna konsultområdet är optimismen ännu större. 61 procent tror på en ökad efterfrågan av deras tjänster, medan endast 6,3 procent tror på en minskad marknad. Motsvarande siffror hösten 2016 var 60 respektive 7,4 procent.

Läs också: Nya Evrys bumpiga år slutade med rekord och miljardvinst

När det gäller konsultpriser så ligger genomsnittspriset per timme på 919 kronor. Norska konsulter är dyrast, med ett snittpris på 1 094 kronor per timme, med danskarna på andra plats till 994 kronor per timme.Svenska konsulter har ett genomsnittligt timpris på 894 kronor, medan de finska är billigast, på 795 kronor.

– Att nästan varannan konsult, oavsett marknad, har lyckats höja sina arvoden visar verkligen hur stark konjunkturen är i konsultbranschen. Allt färre upplever en konkurrens från utländska konsulter. Marknaden har stabiliserats och med tanke på resultaten i stort är det en sund konkurrenssituation som råder, säger Zoran Covic.