Totalförsvarets forskningsinstitut FOI får en stor del av de uppdrag som Försvarsmakten finansierar inom ramen för den drygt halva miljard kronor, som det årliga försvarsforskningsanslaget utgör.

Det är ett regeringsanslag som är låst över lång tid (fram till 2020), vad som däremot kan förändras är hur den här halva miljarden fördelas. I fjol gjordes en grundlig genomlysning av den forskning och utveckling som Försvaret gör och efter denna står det klart att ett par områden ska prioriteras, bland annat artificiell intelligens, obemannade farkoster som drönare och området ”cyber”, som omfattar it-attacker, påverkansoperationer och ”fake news”.

– Att AI ska prioriteras hänger mycket samman med att träning och övning är extremt viktigt för Försvaret, säger Joel Brynielsson som är ansvarig för forskningen inom beslutsstödssystem på FOI, i vilken AI ingår. För att kunna träna realistiskt behövs intelligens man kan träna med eller mot. Det är där AI blir så betydelsefullt.

Som en följd av omprioriteringen, där bland annat AI, cyber och obemannade farkoster ska ta vid där utgående projekt löper ut så letar FOI nu med ljus och lykta efter AI-specialister att anställa. De räknar med att uppdragen kommer att öka kraftigt nu, och organisationen har redan mer att göra än vad personalen räcker till.

Läs mer: Experten: "Företag som inte satsar på AI kommer att dö"

Att hitta rätt personer att anställa är emellertid en vetenskap i sig, vad det verkar. Det är heller inga nybörjare de söker. Det är disputerade forskare inom artificiell intelligens som helst ska ha erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och ramverk som Tensorflow och Caffe2.

Joel Brynielsson medger att rekryteringsprocessen är svår, samtidigt har avdelningen som han leder vuxit från fem personer då han själv kom i kontakt med avdelningen runt millennieskiftet till 25 personer idag.

– Men visst det är svårt, det här är ju väldigt eftertraktade kunskaper, och vi har ju dessutom konkurrens från näringslivet, och tidigare personal hos oss sitter i dag hos EA eller Spotify.

Artificiell intelligens är ett brett begrepp – hur definierar ni på FOI det?

– Jag tror det gäller att plocka ner det från den här hajpgrejen. Vi definierar AI som intelligens som uppvisas av maskiner, sedan bryter vi ner det till en dators förmåga att förstå, analysera och reagera på omgivningen.

Det är förstås höljt i dunkel vad morgondagens projekt är, men för att förstå vad de framtida projekten på FOI som riktar sig till Försvarsmakten går ut på måste man veta vad de rullande projekten handlar om. AI-forskaren Linus Luotsinen på FOI berättar om projekt som handlar om till exempel hur civilbefolkningen agerar i krig.

– Vi har till exempel ett projekt där vi modellerar samhällen. Det bygger på enkla regler för hur individer agerar och beter sig, och vi kan därifrån anta ett beteende på samhällsnivå.

- Det är markstridsskolan som är mottagare av detta, och då kan man simulera hur till exempel en evakuering av en ort skulle kunna se ut. Vart tar en befolkning som försöker fly vägen – och vad innebär det för den staden de flyr till?

– Vi kan leka med opinionsbildning – hur påverkas denna i den här situationen?

– Vi kan också utifrån en pilot eller en soldats beteende låta datorn taktikutveckla, och kanske komma fram till en taktik vi inte tänkt på tidigare.

Läs mer: Deadline för AI-forskare gjorde slut på molnjättarnas resurser

Hotbilden mot Sverige har ju förändrats en del under senare år. Hur påverkar det er på FOI?

– Det är absolut så att arbetet svängt från internationella insatser till att försvara landets gränser. En del av våra tidigare modeller gäller ju till exempel Afghanistan, Men på det stora hela handlar det för vår del mer om att tekniken utvecklas.

– Att inte bygga ut kunskap inom AI vore dumt, man måste hänga med. Det är ett område som är civilt drivet men försvaret måste ha en sådan nivå att man kan tillämpa de här kunskaperna.

Avslutningsvis – hur är kunskapen inom AI hos Försvarsmakten i dag?

– Det finns kunskap, men det händer väldigt mycket, och man kan göra så mycket mer saker. AI har tagit fart och det fungerar: maskinlärningsteknikerna, bättre hårdvara, riktiga ramverk av mjukvaror som kan hantera den här hårdvaran. Det som Försvaret gör är en förnuftig satsning på lång siktigt, det är inte att man gör något på panik.

Utredningen som hänvisas till i texten gjordes av Försvarsforskningsutredningen 2016, och mottagare är försvarsminister Peter Hultqvist (s).