Den offentliga sektorns it-investeringar ökar för varje år. Under 2016 växte de med tre procent till 27,3 miljarder kronor. Ateas totaldominans fortsätter – och blir faktiskt bara större. För trots att Atea omsätter nästan åtta miljarder kronor i den offentliga affären varje år, så var den procentuella tillväxten tvåsiffrig under fjolåret. Detta enligt analysföretaget Doublecheck Marknadsinstitut som mäter de offentliga investeringarna.

– De har redan en stor volym och fortsätter öka med 10,6 procent, det är anmärkningsvärt, säger Fredrik Tamm, vd på Doublecheck.

– Jag tror att Atea tidigt, för flera år sedan, fattade beslut att se den offentliga affären som ett strategiskt område, och de tillsatte resurser för detta, säger han.

En annan faktor som Fredrik Tamm nämner som framgångsrecept för att lyckas i offentlig sektor är att ha tät dialog med myndigheterna, även före och efter upphandlingarna.

– Det gäller att se hela affären, alltså det som ligger runt avtalen, pre-sales och after-sales. Min uppfattning är att Atea satsat på detta.

Finns det en risk att Atea växer sig ”för stora”?

– Om man kollar på kategorin it-konsulter så finns det 3 600 leverantörer och den omsätter mer än 27 miljarder kronor varje år, så det finns ju konkurrens. Det finns många leverantörer. Jämför med upphandlingar i kollektivtrafiken där det kanske bara finns 4–5 leverantörer att välja mellan.

Näst största leverantör i offentlig sektor är CGI, framför Tieto (som har två bolag högt upp på listan).

Fredrik Tamm säger att it-leverantörerna generellt ligger bra till i Myndighetssverige eftersom allt fler kunder nu börjar efterfråga en funktion snarare än en enskild produkt – och det innebär att det finns goda möjligheter att också sälja till exempel managementtjänster.

– It får en mer organisatorisk funktion, det som säljs är mer en funktion än enstaka produkter. Det innebär att it-leverantörerna närmar sig managementkonsulterna – och jag tror att de har stora möjligheter att ta ett större ansvar.

– Detta innebär också att it-branschen nog kommer att öka sin andel i den offentliga affären, de säljer mer kunskap, inte bara prylar.

En annan trend i den offentliga sektorn är socialt ansvarstagande, säger Fredrik Tamm.

– Det ställs allt mer sociala krav: På miljö, hållbarhet och arbetsrätt. Inköparna börjar titta mer på hur produkter tillverkas och även på fabrikerna.

Störst på köparsidan inom it var 2016 Stockholms läns landsting (1,9 miljarder), före Försvarets Materielverk (1,6 miljarder) och Stockholms stad (1,7 miljarder). Även fyran Region Skåne köper it för miljardbelopp (1,0 miljarder).