Efter att ha analyserat över 2 200 löneanspråk bland de tusentals tech-talanger som finns registrerade hos oss på Demando kan vi konstatera att kvinnliga tech-talanger förväntar sig lägre lön än deras manliga kollegor. Exempelvis skiljer det 8 300 kr i genomsnittliga löneanspråk för utvecklare med Javakompetens.

Analysen är unik eftersom Demando har möjligheten att bygga den på reella löneanspråk bland tusentals tech-talanger. Skillnaden i förhållande till andra analyser av löneskillnader mellan män och kvinnor är att anspråken har bestämts av individen själv och anonymt, vilket gör att påverkan av externa faktorer inte finns i samma utsträckning som i en intervjusituation.

Läs också: KTH:s nya rektor vill få fler kvinnor till it-utbildningar – "viktigt att vi inte ger upp"

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor är lika väldokumenterad som den är problematisk. Skillnaderna förklaras ofta med strukturella skäl, såsom exempelvis att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid, eller värderar andra delar av arbetslivet som viktigare än lön. Dessa förklaringar får dock inte fungera som ursäkter för att dölja ett grundläggande problem.

Vår analys visar att problemet kan vara än mer djupgående än så. Inte ens när kvinnor i tech-branschen själva får ange vad de önskar i lön når de upp till sina manliga kollegors löneanspråk. Skillnaden är dessutom väsentlig trots likadan kompetens, erfarenhet och geografisk placering.

Det är problematiskt med att det finns faktiska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, men det är än allvarligare när denna skillnad har satt avtryck så djupa att kvinnor faktiskt sätter lägre ekonomiskt värde på sitt arbete. Forskningen har tidigare pekat på att kvinnor oftare underskattar sin kapacitet och kompetens, medan män oftare gör det motsatta. Dessutom finns forskning som visar att kvinnor som anger höga löneanspråk uppfattas som krävande medan männen får positiv respons.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

I takt med den ökande graden av digitalisering så är tech-branschens största utmaning att hitta talanger för att kunna möta behovet av tillväxt. Branschens fortsatta mansdominans och avsaknad av kvinnor är en av de största utmaningarna som måste lösas för att kunna matcha tillväxttakten.

Vi ser det som direkt avgörande att locka fler kvinnor att göra tech-karriär, att endast ha tillgång till halva befolkningen är vare sig rätt eller tillräckligt. En grundläggande faktor för att lyckas med detta är att kvinnor får samma lön som män. Och en bra början för att nå dit är att kvinnor vågar ange löneanspråk som motsvara vad deras kompetens och erfarenhet är värd. Detta är inte viktigt bara för att få fler tech-talanger det är också en effektivitetsfråga.

All kunskap säger att jämställda team är effektivare och att jämställdhet skapar bättre psykosocial arbetsmiljö. Dessutom pekar undersökningar på att jämställd rekrytering höjer kompetensen i en organisation.

Läs också: ”Vi behöver fler kvinnor inom it”

Vi på Demando har inte alla lösningar på denna fråga, och vi trodde att mycket skulle kunna lösas både vad gäller jämställdhet och jämlikhet om tech-talanger anonymt kunde publicera sina profiler samt själva ange sina löneanspråk. Men vi ser nu att det inte är tillräckligt därför att utmaningarna går djupare än så, de finns i sättet vi ser på oss själva och varandra.

Vad kan vi i tech-branschen göra för att jämna ut lönenivåerna där samtliga personer, oavsett kön ska kunna ange löneanspråk som faktiskt motsvarar vad det är värda? Den frågan är strategiskt avgörande för branschens framtid.

De tre vanligaste kompetenserna och skillnaderna mellan kvinnor och män. Statistiken baserar sig på faktiska löneanspråk från ca 2 200 Tech-talanger registrerade hos rekryteringstjänsten Demando:

  • Frontend-utvecklare, 5 416 kr skillnad
  • .NET-utvecklare, 3 682 kr skillnad
  • Java-utvecklare, 8 380 kr skillnad

Robert Areno, VD, Demando