Datacenterföretaget Digiplex har fått rejäl snurr på sitt stora datacenter i Upplands Väsby utanför Stockholm. Den senaste kunden som har valt att flytta innanför Digiplex väggar är det svenska it-säkerhetsbolaget Verisec. Precis som flaggkunden Nasdaq OMX är det också en kund som kräver hög säkerhet.

– Det är ett svenskt bolag som opererar globalt. Verisec arbetar med it-säkerhet och erbjuder bland annat tjänsten Freja e-id, en ny mobil e-legitimation som lanseras under hösten 2017. Säkerhet är extremt viktigt för dem, säger Lars Tisen, som är kommersiell chef för Digiplex.

Och när det gäller säkerhet är inte minst den fysiska säkerheten, som är rigorös på Digiplex anläggning, där den som vill komma in måste passera sex olika spärrar, till och med sju om man ska in i respektive kunds separata rum.

– Vår verksamhet bygger på säkerhet med mycket hög integritet. Vi måste kunna säkerställa att vår information hanteras med högsta möjliga säkert och det känns därför självklart för oss att välja Digiplex för att hantera vår egen och våra kunders information, säger Tony Buss, teknisk chef på Verisec.

Den första stora prestigekunden som valde att flytta ut till Väsbydatacentret var alltså Nasdaq OMX. Sedan dess har kunderna tickat in i en strid ström, enligt vd Gisle M Eckhoff. Det är dock endast ett fåtal kunder som vill ståta med sitt namn.

– Vi har haft en otrolig framgång under våren. Vi är fyra gånger så stora som vi var för ett år sedan vad gäller kundvolym och datakraft som hanteras i våra lokaler, säger han.

Läs också: Nu minskar antalet datacenter – men mer investeras

Nyligen fick datacentret även en brittisk utmärkelse, mycket tack vare det faktum att man enbart jobbar med förnyelsebar energi. Och just hållbarhetsfrågan blir allt viktigare när kunder ska välja.

– Det pratas ofta om att vi ska minska vårt koldioxidavtryck. Tidigare pratade man bara om det, men idag är det en stor del av beslutsfattandet, säger Gisle M Eckhoff, som också passar på att hylla Sverige och de svenska myndigheternas arbete med att stimulera datacenterindustrin, inte minst genom förändringarna i elskatten nyligen.

– Den digitaliseringsdiskussion som pågår just nu är väldigt viktig. Att myndigheterna förstår det och tar tag i det gör att datacenterindustrin fortsätter att växa.

Och Lars Tisen fyller i med att Sveriges stablia elnät och det kalla klimatet blir allt viktigare konkurrensmedel, och säger att det kan handla om stora belopp som kan sparas in på elkostnader för företagen.

– Sverige har ett otroligt bra kraftnät som gör att det finns en stabil tillgång på energi. Det finns dessutom en gammal basindustri som minskar och en total elkonsumtion som också minskar. Det gör att vi har en väldigt gynnsam situation, säger han.

Digiplex har ambitiösa tillväxtplaner framöver, och trots att det kan innebära konkurrens välkomnar man exempelvis Amazon Web Services som under nästa år ska etablera sig i Sverige, i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.

Läs också: Damberg: Därför är AWS Sverige-etablering så viktig för landet

– Det är positivt för svensk datacenterindustri att det kommer nya spännande aktörer. Dessutom är det positivt för startup-klimatet, så vi ser bara positivt på det, säger Gisle M Eckhoff.