När Ian Cox som är analytiker på Gartner hälsade på i Stockholm i förmiddags berömde han sig själv och sina kollegor för att ha haft 78 procent rätt i sina förutsägelser från och med 2010. Hur man nu mätt det.

Det borde innebära att åtta av de tio strategiska teknikförutsägelser som han presenterar under ett föredrag kommer att slå in. Här är alla tio förutsägelserna:

1. AR för alla
2020 kommer 100 miljoner konsumenter att handla i förstärkta verkligheter (AR, augmented reality). Det här påverkar inte bara detaljhandeln som behöver bygga AR-lösningar, utan även dess leverantörer som behöver fokusera på att ta fram data som krävs för att bygga lösningarna. Även företag som inte har detaljhandeln som kund behöver fundera på användningsfall för AR.

2. Glöm skärmen
2020 kommer 30 procent av alla sessioner för webbsurfning att ske utan en skärm. Det innebär att de som vill komma i kontakt med kunder på webben behöver fokusera på att bygga konversationsgränssnitt, till exempel med bottar.

Läs också: Kommer blockkedjan stöpa om finansbranschen – eller är det bara hajp?

3. Glöm mobilappen också
2019 kommer 30 procent av alla företag att ha övergett mobilappar. Det beror bland annat på att mobilappar har blivit ett irritationsmoment, till exempel för att de behöver uppdateras. Det här innebär att det blir en dålig investering att bygga mobilappar. Det är smartare att satsa på till exempel röstinteraktion.

4. Algoritmer blir räddningen
2020 kommer algoritmer att ha påverkat beteendena för mer än en miljard yrkespersoner över hela världen på ett positivt sätt. För att hänga med i den kommande algoritmkampen ställs det krav på förståelse för psykologi, sociala interaktioner och kognitiva sammanhang.

5. Blockkedjan tar över
2022 kommer det att finnas en verksamhet baserad på blockkedjor som är värd mer än tio miljarder dollar. För att lyckas gäller det att fokusera på kostsamma transaktioner och att skapa helhetslösningar som omfattar flera steg. Slutmålet är att bygga lösningar för att hantera smarta kontrakt.

6. Jättarna går inte att undvika
2021 kommer 20 procent av en genomsnittlig individs aktiviteter att inbegripa någon av de sju digitala jättarna Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba eller Tencent. Alla företag måste bestämma sig för om de ska samarbeta med eller konkurrera mot jättarna.

7. Den installerade basen slukar resurserna
Fram till 2019 kommer varje krona som investeras i innovation att kräva en investering på sju kronor för att anpassa existerande it-lösningar. Ordningsföljden för att hantera det bör vara modernisering, följd av innovation och slutligen transformation. Inte tvärtom, vilket är vanligt.

Läs också: 250 000 uppkopplade bilar lägger grunden för ett nytt Scania

8. IoT-data kommer inte att lagras
Fram till slutet av 2018 kommer ökningen av IoT-lösningar bara att medföra ett ökat behov av datalagring på tre procent. IoT-data kommer oftast att analyseras i realtid och inte att lagras utom i undantagsfall. Det blir viktigt att analysera vilka data som behöver lagras och att bygga distribuerade analyslösningar.

9. IoT blir en enorm sparbössa
Fram till 2022 kommer företag och konsumenter att ha sparat en biljon dollar, cirka 8,7 biljoner kronor, tack vare IoT-lösningar. Besparingarna gäller till exempel underhållsarbete och service. Det blir viktigt att analysera var IoT-satsningarna ska göras.

10. Bättre hälsa ger besparingar
2020 kommer företag att ha sänkt sina kostnader för hälsovård med 40 procent. Det kommer sig bland annat av användning av hälsosensorer som armband och appar som analyserar individers hälsa. Att övervaka anställdas hälsa är ett första steg, därefter blir det träningsprogram med coacher inblandade.