Alternativen för 700 Mhz-bandet har diskuterats fram och tillbaka i flera års tid. Likaså har regeringen kritiserats för att tilldelningen dragit ut på tiden när de häromåret beslutade att skjuta upp frekvensauktionen.

Men så i går kom regeringens slutgiltiga besked. Stora delar av 700 Mhz-bandet kommer från och med november 2017 finnas tillgängligt för mobilnätet. Således får den markbundna digital-tv flytta på sig och in kommer istället mobilt bredband och telefoni. Ett beslut som välkomnas, inte minst av Post- och telestyrelsen som redan 2015 föreslog att frekvensbandet skulle lämnas öppet för kommersiellt bredband.

Läs också: Svenska mobiloperatörer granskas av EU – misstänks för kartellbildning

– Vi välkomnar att frågan nu är klargjord och ser fram emot att börja arbeta med tilldelningen. Vi ser att det finns ett stort behov av bättre kapacitet och täckning i hela landet och det är bra att vi vet vad som gäller, säger Karoline Boström, chef för Enheten för spektrumtillstånd på Post- och telestyrelsen, PTS.

Det är PTS som kommer ha ansvar för auktionen och kommer nu ta fram en plan för hur det ska gå till. Delar av utrymmet, 703-713 Mhz samt 758-768 Mhz får fortsätta upplåtas för tv-sändningar fram till 31 december 2018. Övrigt utrymme, där kastas tv-sändningarna ut 31 oktober. Utöver det finns ingen tidsplan på plats, det kommer att visa sig när PTS får en tydligare bild av vad beslutet innebär.

– Vi är angelägna om att det kommer till användning men det är också viktigt att det hela göras transparent och enligt gällande regelverk. Men frågan är prioriterad, säger Karoline Boström.

I ett pressmeddelande säger digitaliseringsministern Peter Eriksson att landsbygden nu kommer att få bättre täckning och kvalitet i mobilnätet. Han säger att datatrafiken i mobilnätet mellan 2015 och 2016 ökade med 35 procent, men att framför allt områden utanför städerna saknat tillräcklig täckning. Nu ska operatörerna få en chans att möta den ökade efterfrågan.

– 700 MHz-bandet är också en grundstomme för utvecklingen av 5g-tekniken, alltså nästa generations mobila kommunikationssystem, säger han.

Telia tillhör skaran som med glädje tog emot gårdagens besked. De säger att den enskilt viktigaste faktorn för att kunna möta en ökad efterfrågan på datakapacitet är att frigöra detta spektrum. 

– Naturligtvis hade det varit bättre om de släppt hela 700-bandet för kommersiellt utbyggnad av mobilt bredband och mobiltelefoni. Men som vi sagt tycker vi att det beslut som regeringen nu tagit är ett viktigt steg för digitaliseringen av Sverige, säger Mats Lundbäck, cto på Telia Sverige.

Läs också: Sopor i molnet? Nu kopplar glasåtervinningen upp tusentals containrar

De kommersiella aktörerna kommer alltså få några delar av kakan. Men beslutet är också framtaget för att se till att de så kallade blåljusmyndigheterna kommer att kunna kommunicera på ett effektivt sätt. Ansvarig myndighet där är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har sedan tidigare efterfrågat ett visst begränsat utrymme i 700MHz-bandet för att kunna sköta kommunikationen idag och framöver.

– Innebär gårdagens beslut att vi får tillgång till det utrymmet ser vi väldigt positivt på beskedet. Det är ett bra beslut och tillgodoser många aktörers behov av robust och säker kommunikation. Man måste kunna ha sin privata kommunikation oavsett var man befinner sig, men samtidigt måste man kunna få hjälp av polis, ambulans och räddningstjänst vid behov, säger Minna Nyman, verksamhetschef på Rakel- och ledningssystem vid MSB.

Hon säger också att det är bra att regeringen valde att grundligt utreda frågan, trots att tilldelningen därmed sköts upp. Framför allt för att framtidssäkra utrymmet och behoven.

Nyligen presenterades en utredningen kring just säker kommunikation för det som kallas aktörer inom ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Utredaren har där fångat upp MSB:s önskan om att 2 x 10 MHz i 700-bandet ska användas för ett särskilt mobildatanät. Och för regeringen är det en prioriterad fråga, samtidigt som att tanken också har varit att få till en användning som är så effektiv som möjligt och till mest nytta för samhället.

Av beslutsunderlaget framgår att utredarna anser att mobilt bredband och 700-bandet har stor betydelse för boende och företag på landsbygden. Ett frigörande av denna bandbredd kommer troligen att bidra till en fortsatt utbyggnad och ökad tillgång av mobila tjänster.

Anledningen till att just detta utrymme varit så populärt är på grund av egenskaperna som följer med i bandet.

– Frekvenser under 1 GHz har särskilt goda utbredningsegenskaper och då lämpar sig det sig för god yttäckning och det är därför det är så värdefulla, säger Karoline Boström på Post- och telestyrelsen.