Kanske känns internet of things fortfarande abstrakt för många men inte för råttorna – för dem är tekniken plågsamt verklig sedan några år tillbaka. Anticimex har i dag 27 000 digitala råttfällor utplacerade runt om i världen. Majoriteten finns i Sverige men eftersom företaget är inne i en internationell expansion finns de också i en mängd andra länder.

Satsningen är en del i ambitionen att bli ett av de största företagen på marknaden för skadedjursbekämpning i världen.

– En av våra strategiska inriktningar är att digitalisera vår affär och satsa på smart skadedjursbekämpning, säger Daniel Spahr, cio på Anticimex.

De digitala fällor som används har tagits fram av företaget Wisecon som Anticimex köpte loss i april i år efter att ha köpt in sig redan för två år sedan.

– Köpet stärkte vår position inom digital skadedjursbekämpning. Genom att kombinera kompetenserna inom Anticimex och Wisecon kan vi etablera ett innovationscenter som blir ansvarigt för att driva och utveckla våra digitala tjänster för hela koncernen.

Läs också: AR, blockchain och algoritmer – här är Gartners 10 framtidsspaningar

Fällorna som lanserades ett par år sedan, finns i två varianter, en som sitter nere i avloppsrör och som känner av rörelsen när en råtta kommer igenom och då slår den till, krossar råttan som dör direkt och spolas vidare i avloppssystemet. Andra fällor över mark använder sig av elstötar eller vanliga slagfällor.

Anticimex använder sig också av en sensorbaserad kamera som kan användas för att utröna var i en byggnad som råttorna kommer in.

Det är inte produkterna i sig som Anticimex marknadsför, de är bara delar av den tjänst som företaget erbjuder – skadedjursbekämpning. I tjänsten ingår också att företaget går igenom ett område, hittar möjliga ingångar och på olika sätt förhindrar skadedjur från att ta sig in. Fällorna är bara en del av tjänsten.

wisecon
De uppkopplade råttfällorna har tagits fram av Wisecon, ett företag som nyligen köptes upp av Anticimex.

De digitala tjänsterna introducerades under 2015 under namnet Smart. Och nu arbetar Anticimex på att utveckla dem med hjälp av den data som strömmar in. I första hand handlar det om att skapa ett bra flöde internt. I den lösning som köptes in från Wisecon skickar fällan ett sms när den noterar aktivitet till ett centralt system som registerar händelsen och notifierar tekniker på fältet.

Nu arbetar man på att effektivisera det flödet. Med Microsoftprodukter i botten och via Azure har Anticimex skapat en plattform för att hantera inflödet av data tillsammans med sin affärssystemleverantör IFS. Plattformen har lanserats i ett pilotprojekt i Finland.

– Från plattformen skickas arbetsorder direkt ut till fältarbetarnas mobila enheter, säger Daniel Spahr.

Det handlar inte bara om att hålla koll på alla aktiviteter i form av rörelser ute i fällorna. Det gäller också att se till att fällorna fungerar som de ska.

– Minst lika viktigt är att se om batterier behöver bytas eller om det inträffat något mekaniskt fel någonstans som måste åtgärdas. Genom maskininlärning kan vi röra oss mot ett allt mer prediktivt underhåll.

Läs också: Permobil växlar upp i molnet – skapar värde med dataanalys och IoT

När plattformen ska börja användas utanför Finland är inte bestämt ännu.

– I ett nästa steg vill vi också förbättra upplevelsen för våra kunder genom att de ska få tillgång till informationen, säger han.

– Det handlar inte bara om att se var det finns råttproblem utan kanske lika viktigt att se om det inte finns någon aktivitet.

wisecon
Wisecons fällor finns i en variant som monteras i avloppsrör.

Ett annat nästa steg är att använda tekniken även för annan skadedjursbekämpning. Närmast i tur står flugor.

– Där håller vi på att utveckla slagindikatorer till våra flugfällor. Det är så kallade ljusfällor, där det sedan sitter flugpapper bakom och genom att räkna slagen genom en ir-sensor på fällan, kan vi få en indikation på mängden flugor.

Anticimex är inte ensamma om att automatisera och digitalisera – flera konkurrenter är inne på samma spår konstaterar Daniel Spahr.

– Ja, det är en trend i branschen och företagen har kommit olika långt på olika områden, våra fällor är världsledande. Men det viktiga nu är att förfina och utveckla hur vi arbetar med de data som kommer in, säger han.