Gartners analytiker Ian Cox berättade under ett Stockholmsbesök nyligen om en ny undersökning. Den omfattar 2 598 cio:er i 93 länder, som tillsammans står för 292 miljarder dollar (cirka 2,5 biljoner kronor) vad gäller it-investeringar.

Gartner har frågat cio:erna hur de arbetar och kommit fram till fem nyckelaktiviteter som utmärker framgångsrika företag, vad gäller användning av modern teknik.

1. Satsa på öppna api:er

79 procent av de mest framgångsrika företagen engagerar sig i digitala ekosystem tillsammans med partner. Som jämförelse gör 49 procent av det totala antalet företag det. I Norden är det 58 procent av företagen som engagerar sig i digitala ekosystem.

Läs också: Absolut, Fyndiq och Västtrafik: Så vässar de sina affärer med öppna data och delade api:er

Gartners råd är att undersöka vilka öppna api:er som är värda att skapa, sedan satsa på att bygga dem och marknadsföra dem bland sina partner.

2. Lägg stålar på dataanalys

Hos 47 procent av de mest framgångsrika företagen återfinns beslutsstöd och dataanalys bland de tre största investeringsområdena vad gäller it. Totalt gäller det för 38 procent av företagen och i Norden för 37 procent.

Råden är att lägga kraft på att analysera ostrukturerade data och att göra analyslösningar tillgängliga för partner via digitala ekosystem.

3. Utveckla internt

40 procent av de mest framgångsrika företagen bygger affärskritiska digitala lösningar själva, medan bara 31 procent av alla företag gör det. I Norden är det 33 procent som gäller.

Bland Gartners råd märks att identifiera viktiga kompetenser och att bygga ”rätt typ av team”, vilket ofta kan innebära att skapa team utanför it-avdelningen.

4. Bli kompis med startups

78 procent av de mest framgångsrika företagen har kontakt med startupföretag, för att bekanta sig med viktig ny teknik och för att få en uppfattning om vilka kompetenser som är viktiga. Av alla företag är det 65 procent som gör det och i Norden är det 67 procent.

Man bör inte bara ta kontakt med startupföretag, både formellt och informellt, utan även överväga att starta egna sådana eller att investera i befintliga.

5. Dela på er, bimodalt

En av Gartners käpphästar är bimodal it, alltså att både lägga krut på förutsägbar drift av existerande system och att utforska nya tekniska möjligheter. Man hävdar att 68 procent av de mest framgångsrika företagen agerar så, medan bara 43 procent av samtliga företag gör det. I Norden gör 44 procent av företagen det.

Läs också: Gartner: Så blir du bimodal

Råden är att planera för en satsning på bimodal it. För att lyckas krävs det att kunna styra de agila arbetssätt som krävs för den utforskande delen och att utöka den delen utanför it-avdelningen.