När Arbetsförmedlingen i dag presenterade sin stora arbetsmarknadsprognos för 2017 och 2018 talade de om ”en urstark arbetsmarknad”. Det gäller inte minst it-yrkena, säger prognoschefen Håkan Gustavsson.

– It är bland de absolut starkaste områdena. Man kan säga att it tillsammans med byggindustrin är de områden där arbetsmarknaden är allra starkast just nu.

Totalt ökar den svenska arbetsmarknaden med 149 000 personer under 2017 och 2018. I den här stora prognosen ingår it i området ”information och kommunikation”, vilket också innefattar förlags- och medieverksamhet (det kommer en mer detaljerad rapport med renodlade yrken om ett par veckor). Det här området sysselsatte 200 000 personer under 2016 – vilket är en ökning med tre procent. 

Läs mer: Rejäl boom av utvecklare – växer snabbast i Sverige

Håkan Gustafsson
Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen.

Håkan Gustavsson säger att förväntningarna på hur efterfrågan utvecklas är mycket höga.

– Arbetsgivarna är väldigt positiva, och planerar att anställa. Det går för fullt, särskilt inom it.

Smolket i glädjebägaren är kompetensbristen. Också här sticker it ut.

– Inom it råder allra högst brist, där är det väldigt svårt att tillsätta lediga platser, vilket innebär att produktionen får stå tillbaka och att företag till och med får tacka nej till affärer.

Arbetsförmedlingen uppger i prognosen att bristen på arbetskraft innebär att jobbtillväxten hålls tillbaka nästa år.

Läs mer: Kompetensbristen sätter käppar i hjulet för it-branschen i Stockholm

Den bakomliggande orsaken till att det råder så stor efterfrågan på kvalificerad it-personal är naturligtvis den stora digitaliseringsvågen som sköljer över både företag och myndigheter.

När Computer Sweden tidigare i år gick igenom SCBs statistik över enskilda yrken visade det sig att systemvetare och närliggande yrken växer med 3000 personer varje år. Inget annat yrke kan jämföra sig med den ökningstakten.