En grupp bestående av tio personer ska göra svenska statliga myndigheter till bäst världen på använda möjligheterna som följer med den digitala utvecklingen. Kommittén ska stödja myndigheterna då de ska göra mer omfattande strategiska investeringar inom it och digitalisering.

I en kommentar till Computer Sweden skriver civilminister Ardalan Shekarabis pressekreterare att den offentliga sektorn behöver bli bättre på att anpassa sig till samhällsförändringar. Det läggs redan i dag mycket resurser på att utveckla verksamheterna för att kunna leverera välfärdstjänster.

– När vi gör det med digitala lösningar behöver vi bli både snabbare på att få dessa lösningar på plats och att få ut så mycket som möjligt av varje insatt skattekrona, skriver Isabell Ekvall.

Läs också: Regeringen sätter sina digitala mål – ”vi måste ta ett större ledarskap”

Syftet med gruppen är att verksamhetsutvecklingen ska genomföras på effektivt sätt och att man snabbare ska uppnå önskade resultat av politiska reformer.

Det är inte första gången den offentliga sektorns förmåga att ta till vara digitaliseringens möjligheter har ifrågasatts. I det underlag som följer med beslutet lyfter regeringen bland annat fram Ekonomistyrningsverkets, ESV, rapport om myndigheternas kostnadsuppdrag. Där skriver de att både den interna styrningen samt kontrollen av informationstekniken måste förbättras. Ett område där det måste till en skärpning är till exempel förändringsledning.

En annan rapport från Riksrevisionen visar att en tredjedel av de statliga it-projekten får problem med att klara sin budget. Större problem var ofta mer riskfyllda än mindre. Deras bedömning var också att de ansvariga på myndigheten inte kan sätta tydliga krav och mål för utvecklingsarbetet i beställarfunktionen.

Andra europeiska länder, till exempel Norge och Danmark, har tillsatt liknande expertgrupper med goda resultat. Grupper som har i uppdrag att analysera och granska myndigheternas it-projekt och digitala investeringar. Bland annat ska de ha lett till bättre resultat och ökad transparens.

Till viss del handlar digitalisering om verksamhetsutveckling. Nya sätt att bedriva eller hantera sin verksamhet finns tillgängliga, de kan anammas av företag och myndigheter för att kunna arbeta mer effektivt. En fråga man kan ställa sig är om myndigheterna inte borde klara det arbetet inom den egna organisationen, genom kompetensutveckling eller ta in den kunskap som krävs?

Läs också: "Regeringens duttande med digitaliseringen duger inte"

– Det här är inte enkla frågor, hade det varit enkelt att lösa de problem vi ser hade i redan gjort det. Vi ser att det är många i den privata sektorn som brottas med liknande problem. I flera andra länder har man gett särskilda expertgrupper eller myndigheter i uppdrag att analysera och granska myndigheternas digitala investeringar och it-projket. Erfarenheterna från dessa länder har varit goda. Vi förväntar oss liknande resultat i Sverige, skriver Isabell Ekvall.

Med erfarenhet från den offentliga sektorn är tanken att myndigheter ska kunna använda sig av expertgruppens kunskap, erfarenhet och lärdomar i deras eget arbete. Gruppens ordförande är tidigare landshövdingen Kristina Alsér. Hon har tidigare varit ordförande i Swentec och är sedan 2011 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Vid sin sida kommer hon ha ytterligare nio personer och ett kansli på fem personer. Senast 28 december nästa år ska de redovisa vilka lärdomar som samlats in och vilka slutsatser som kan dras. Uppdragets slutdatum är 30 juni 2019.