Ibland tycks det självklart att agera på ett visst sätt på it-avdelningen. Men om man tänker efter blir det ibland uppenbart att det inte är så smart att göra på vissa sätt.

Här ger IDG News tio exempel på saker att se upp med.

1. Kalla alla för kunder

Om du vill ha problem så ska du se till att alla på it-avdelningen kallar alla andra på företaget för ”kunder”. Medarbetare på andra avdelningar är inte kunder, de är kollegor som it-personalen bör samarbeta med. I alla fall om man vill åstadkomma bra saker för företaget som helhet.

Om man anammar modellen med interna kunder så hamnar it-personalen i en underdånig position, med uppgift att göra personal på de andra avdelningarna glad, vare sig det är vettigt för företaget eller inte. Och vare sig det leder till att riktiga, externa, kunder handlar mer eller inte.

Läs också: Så blir företagets vd en it-säkerhetsrisk

2. Hantera servicenivåavtal som kontrakt

Ett annat sätt att skaffa sig problem är att formulera servicenivåavtal (sla:er), insistera på att de ”interna kunderna” skriver på dem och sedan behandla avtalen som om de är kontrakt. Hävda sedan att du uppfyller servicenivåavtalet när en ”intern kund” knackar på och är missnöjd med något.

Lyckade relationer bygger på förtroende och för att etablera förtroende med en kollega så bör du se denne som en vanlig människa. Syftet med ett kontrakt är inte att definiera relationer, utan att definiera vad som ska hända om något går fel.

3. Internfakturera

Börja internfakturera, gärna baserat på riktigt komplicerade prismodeller som tar upp varje liten delkostnad, som processorcykler, nätverkstrafik, utvecklartimmar och supportsamtal. Om möjligt uppdelat på perioder om tio minuter.

Ingenting tar död på samarbete lika effektivt som att gräla om korrektheten för fakturor som ska avgöra vilken del av företaget som ska betala för it-stöd.

4. Kräv ROI

Om du vill se till att det inte satsas pengar på nödvändiga it-projekt så ska du insistera på att det alltid krävs tydliga kalkyler som visar på snabba återbetalningar av investeringar. Resultatet lär bli att man inte kommer i gång med projekt som innefattar ny teknik som kan öka försäljning och sänka kostnader på sätt som är svåra att bevisa i förväg.

5. Gör kravspecen till ett rättesnöre

Om du verkligen vill ha en dysfunktionell it-verksamhet ska du se till mäta framgång för it-projekt baserat på i vilken grad de uppfyller av sina kravspecifikationer. När verksamhetsfolk påpekar att en applikation inte har de funktioner de behöver kan du kontra med att applikationen uppfyller sin kravspecifikation.

Om kravspecifikationen inte uppfylls kan du dra i gång en diskussion om att det var fel på den. Och vems fel är det? Naturligtvis verksamhetsfolket som godkänt den. Det låter väl mycket roligare än att definiera projekt i termer av vilka affärsmål, till exempel mer effektivt säljarbete, som ska uppfyllas?

6. Fastställ en molnstrategi

Se till att det allt annat övergripande målet är att genomföra en migrering till molnet. Bry dig inte om att skapa en arkitektur baserad på de tjänster som ni behöver köra på ditt företag. Men allvarligt talat, form bör följa funktionen. Tjänsterna är funktionerna och molnplattformen är en möjlig form.

7. Kör agilt, kör offshore och gör det samtidigt

Det finns mycket att hämta med agila metoder. Det finns främst en sak att få ut av att lägga ut projekt till andra länder, så kallad offshoring, nämligen låg kostnad. Möjligtvis kan offshoring också vara en lösning på problem med att hitta kompetens.

Men för att lyckas med agila projekt krävs det ofta mycket informell kontakt med användare. Och det är mycket svårt, ofta omöjligt, i offshoringprojekt. Fem timmars tidskillnad, språkförbistring, kulturkrockar och att man får nöja sig med webbkonferenser är några exempel på problem.

Läs också: Mobilen allt mer sårbar för attacker – här är de fem största hoten

Välj antingen agilt eller offshore.

8. Ha flera arbetsuppgifter och projekt i gång

Ett helt säkert sätt att misslyckas med it är att kräva att alla inblandade ska jobba med flera saker samtidigt. Att klara av det är väl ändå en bra förmåga att ha?

Men det innebär förstås att både produktivitet och kvalitet sänks, medan stressnivåerna höjs. Om du vill att någon ska avbryta det de gör för att ägna sig åt något annat, tänk på att människor egentligen inte klarar av att göra flera saker samtidigt. I bästa fall kan vi byta mellan två arbetsuppgifter. Men varje gång man gör det slösar man bort tid på en mental omställning. Och ju mer koncentration en uppgift kräver, desto mer tid slösar man bort.

En variant av det här är att dra i gång flera projekt med en begränsad personalstyrka och ständigt flytta folk mellan projekt. Det kan man lockas göra för att hinna med alla önskemål. Resultatet blir att alla projekt tar längre tid, kostar mer och levererar lösningar med lägre kvalitet.

Låt folk avsluta det de håller på med och ha som tumregel att varje projekt ska vara fullt bemannat. Man ska aldrig behöva bromsa ett projekt för att det saknas folk.

9. Svara ja, eller nej, oberoende av fråga

Om du svarar ”nej” på en förfrågan så riskerar du att skada en relation. Om du svarar ”ja” riskerar du att lova saker du inte kan hålla. Det rätta svaret är ”det kan vi göra, det kräver det här”.

10. Berätta historier om dumma användare

Du kan säkert några själv. Historier om dumma användare, alltså. Till exempel den här: ”Så det är strömavbrott och du undrar varför din pc inte startar?” Skratta gott när dina kollegor berättar sådana här skämt och, ännu bättre, berätta själv. På så vis blir det känt att varken du eller någon annan på it-avdelningen respekterar de andra på företaget.

Den här artikeln publicerades första gången i juni 2017.