Konsultmäklaren Assistera har förmedlat konsulter under de senaste 20 åren. Nu köps bolaget upp av Sigmagrundaren Dan Olofssons bolag Danir. Genom köpet vill man skapa en större aktör på konsultmäklarmarknaden. Assistera slås ihop med Sigmas egen variant och det nya sammanslagna företaget kommer att verka som ett eget dotterbolag under Danir.

Danir uppger att det nya bolaget blir den tredje största konsultmäklaren på marknaden, och kommer att ha en beräknad omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2017.

Läs också: Högre priser får it-konsulterna att jubla

Det nya bolaget kommer att ledas av både Assisteras vd Thomas Goréus och Sigma Societys vd Jeanette Rumenius medan Assisteras försäljningschef P-O Malm tar rollen som vice vd.

Att man väljer att agera på konsultmäklarsidan nu förklaras med den trend som varit på konsultmarknaden under det senaste decenniet där konsultmäklarna, med jätten Ework i spetsen, har tagit för sig allt mer.

– Jag ser väldigt positivt på förvärvet och sammanslagningen och ser fram emot att få leda det nya bolaget. Vi kommer att fokusera på att bli den mest attraktiva uppdragsgivaren för de vassaste konsulterna genom vår förmåga och intresse av att utveckla och matcha våra konsulter till rätt uppdrag, säger Thomas Goréus och hans nya vapendragare klämmer i med andrastämman i hyllningskören. .

– För att utveckla konsultmarknaden ytterligare ser vi en stor nytta i att kombinera Sigma Society som har sin tyngd inom it, och Assistera som har sin profil inom forskning och utveckling. Vi breddar vårt erbjudande och stärker vår leveransförmåga, säger Jeanette Rumenius.

Sigma IT Consultings vd Lars Kry konstaterar att Societygänget nu lämnar hans verksamhet.

– Sigma Society är idag en del inom Sigma IT Consultings ledningsstruktur och i samband med förvärvet övergår Sigma Society till ett fristående bolag. Som avlämnande vd ser jag stora möjligheter att renodla och utveckla konsultmäklartjänsten ytterligare i och med det nya bolaget och det blir ett bra komplement till Sigmas övriga erbjudande.

Läs också: Plötsligt vd-byte på Sigma

Innan allt är klart krävs det att Konkurrensverket ger sitt godkännande.

För Dan Olofsson är det här nästa steg på den nya resa Sigma drog igång för fyra år sedan.

– Danirs dotterbolag Sigma är idag Sveriges största privatägda konsultföretag, och har haft en mycket stark utveckling sedan utköpet från börsen 2013. En 30-procentig årlig organisk tillväxt har medfört att Sigma nettoökat antalet anställda med 600 personer per år till idag över 3 300 anställda, säger han i ett pressmeddelande.