Om du skriver kod bör du göra indrag av olika längd i din kod, i alla fall med de allra flesta programmeringsspråk. Annars blir koden svår att läsa. Så här kan det se ut:

indrag

Det kan tyckas som en mindre viktig sak hur man får till indragen i koden. Men det är, naturligtvis, något som många programmerare har starka åsikter om. Det finns två framträdande skolor:

  • Indrag genom att trycka på mellanslagstangenten.
  • Indrag genom att trycka på tabbtangenten.

För att krångla till det kan det andra alternativet ge två resultat, i alla fall med vissa redigeringsverktyg. Ett tryck på tabbtangenten kan, föga förvånande, resultera i ett tabbtecken, eller i ett antal mellanslag som ska motsvara en tabb.

Man kan tycka att det ska vara fullständigt uppenbart att det är bättre på varje tänkbart sätt att använda tabbtangenten och då för infoga ett tabbtecken. Men så är det inte. Konstigt nog gillar många programmerare att använda mellanslag för sina indrag. Hur det nu kan vara möjligt kan man undra, men så är det.

Läs också: Inget stopp på utvecklar-boomen: ”Urstark arbetsmarknad”

Hur som helst. Sajten Stack Overflow som är populär bland utvecklare har undersökt det här och kommit fram till en förbluffande slutsats, som presenteras i ett blogginlägg: Programmerare som använder mellanslag tjänar mer än de som använder tabbar. Återigen, hur kan det vara möjligt?

Det framgår inte hur de skapar mellanslagen, med mellanslagstangenten eller tabbtangenten.

Den här slutsatsen har man kommit fram till genom att analysera data från Stack Overflows årliga utvecklarundersökning Developer Survey. Hela 28 657 respondenter som ansåg sig vara yrkesverksamma utvecklare svarade på om de använder mellanslag eller tabbar. 41,8 procent använder mellanslag, 40,7 procent använder tabbar och 17,5 procent använder, lustigt nog, både och. Av de som svarade på frågan uppgav 12 426 sina löner.

Det är på så sätt man kommer fram till att de som använder mellanslag, mot all rimlig förmodan, tjänar mer än de som använder tabbar.

Medianlönen för ”mellanslagarna” är 59 140 dollar, cirka 516 300 kronor, per år, medan medianlönen för ”tabbarna” är 43 750 dollar, cirka 381 940 kronor. De som använder båda är i hög grad jämförbara med de som använder tabbar.

Läs också: 7 saker att se upp med när du byter programmerarjobb

Och faktum är att så här är det i alla länder, även om skillnaden är större i till exempel Indien, än i Europa. Och skillnaden finns oberoende av programmeringsspråk, även om den är större för till exempel Objective-C, än för Javascript. Det spelar heller ingen roll vilken typ av utvecklare det är frågan om, till exempel mobilutvecklare eller webbutvecklare.

Så, på hur mycket allvar ska man ta den här undersökningen? Kan man överhuvudtaget dra några seriösa slutsatser av den? Det är i alla fall många som presenterar sina idéer i kommentarer till blogginlägget.

Det bör ha framgått att undertecknad använder tabbar. Så därför, i ett försök att vara opartisk, låt mig presentera en tänkbar anledning till att använda mellanslag: Mellanslagstangenten är större och lättare att träffa.