Världens datamängder exploderar, och i många branscher har data snabbt blivit en viktig del av företagens verksamheter och affärsidéer. Därför är det viktigt, inte minst för unga företag med tillväxtambitioner, att ha medarbetare som proaktivt kan arbeta med och ta vara på den mängd information som idag finns tillgänglig och genereras.

Den globala efterfrågan på data scientists, BI-specialister och apputvecklare har aldrig varit större, och framöver beräknas behovet av dessa kunskaper öka. Men ett ungt företags varumärke som arbetsgivare kan sällan matcha företag som Volvo eller Ikea, och få unga företag har råd att betala de löner som duktiga specialister erbjuds på storföretagen idag.

Läs också: Så lockar Skandia it-kompetensen: ”Vårdar sitt rykte”

Så här kan det inte fortsätta. Visst, det kommer finnas fler nyutbildade data scientists i år än någonsin tidigare – men det räcker inte, dessa experter är fortfarande en bristvara. Vi måste istället se till att de medarbetare vi redan har får bättre möjligheter att processa och analysera data. Alla måste bli dataläskunniga framöver, på samma sätt som vi alla blivit läs- och skrivkunniga.

Om man tänker efter behövde vi inte kunna läsa eller skriva i särskilt många yrken så sent som för hundra år sedan. Men när vi flyttade från jordbruk in i städer blev det en nödvändighet. Nu när vi går in i den nya digitala eran kommer dataläskunnighet att vara lika viktigt i nästan alla yrken som förmågan att läsa och skriva, som ju förstås är självklara kunskaper på en arbetsplats idag.

Här är sju växande trender som kommer att göra medarbetare och organisationer mer dataläskunniga:

1. Kombinationer av data. Vi måste vara ärliga med oss själva och erkänna att vi inte riktigt fått ut värdet av big data. Insamling av stora datamängder i en datasjö utan klar uppfattning om problemet man vill lösa ger ofta litet värde. Verkligheten är den att intressanta kombinationer av data trumfar big data varje gång. Till synes oviktiga uppgifter kan exempelvis bli helt avgörande när de kombineras med uppgifter från andra källor, och kan detta göras snabbt och agilt hamnar man mycket närmare affärsnyttan, och datadriven innovation. Vi ser att visualisering av databibliotek, och standardisering av datamodeller i allt större utsträckning bidrar till att kombinationer förenklas för ett bredare lager användare.

2. Hybridtänk. Molnet ger skalbarhet och även större åtkomst till data, vilket gör att fler kan analysera oftare. Men data är fragmenterade, och det är dyrt och otympligt att flytta på dem. Därför måste verktygen kunna komma till data, där bearbetning och distribution av analys och rapporter kommer att ske både lokalt och i molnet. Hybrid- och multimiljöer blir den dominerande modellen framöver.

Det här är en artikel från Expert Network

3. Självbetjäning för alla. ”Freemium” är det nya normala – 2017 blir året när allt fler visualiseringsverktyg blir tillgängliga till väldigt rimlig kostnad, eller till och med utan kostnad, och någon form av analys blir tillgänglig för i princip alla medarbetare. När fler medarbetare får analysverktyg kommer datakunskaperna naturligtvis att öka – fler människor kommer att veta vad det är för data de tittar på och vad de betyder för deras verksamhet.

4. Uppskalning. För bara två år sedan var användardriven data discovery något som gjordes lokalt. Men då det gett mervärde och ökat i popularitet, har det blivit det nya normala (ofta kallat ”modern BI”), och är idag företagsövergripande. Detta ställer större krav på skalbarhet, såsom större och fragmenterade datamängder, allt fler användare, säkerhet och kraftfulla prestanda: Detta i kombination med möjligheter till styrning kommer att ge fler en plattform för att bli dataläskunniga.

5. Förbättrad analys. Fokus kommer att skifta från ”advanced analytics” till ”advancing analytics”. Modeller ska fortsätta byggas och kureras av experter. Men detta kommer i högre grad att kunna användas även av mindre avancerade användare, med hjälp av olika självbetjäningsverktyg. Dessutom kommer maskininlärning att bidra till en större skopa automatisering och vägledning i beslut. Det finns en stor hajp kring artificiell intelligens just nu, men AI kommer troligen att fungera som en förbättring av mänsklig analys snarare än som ersättning av den. Detta eftersom det är minst lika viktigt att fortsätta ställa de rätta frågorna som det är att ge svaren.

Läs också: Molnet ökar behovet av integration – här är skälen varför

6. Visualisering. Visualisering som koncept kommer att gå från att bara handla om själva analysstadiet till att beröra hela informationskedjan – alltifrån att läsa av och arbeta med data till att analysera och kommunicera resultatet. Visualisering och datadriven argumentation blir alltså allt viktigare för att sprida resultatet av en analys. Nettoeffekten av detta är att fler användare har mer tillgång och större tillit till datakedjan.

7. Analys kommer till dig. Alla kommer inte att både skapa och använda appar, men vill utforska sina egna data. Data och analysfunktioner kommer i högre grad att integreras direkt i de applikationer som man använder varje dag – oavsett om det gäller ekonomisk rapportering, kundservice, lagerhållning eller arbete i en kassa. Analys förändras med andra ord från en destination till något som kommer till dig, i dina ”ögonblick”.

Dessa trender lägger grunden för ökad dataläskunnighet. Företag som vill stärka sin konkurrenskraft och ligga steget före bör alltså fokusera på att sätta analysen i händerna på hela organisationens anställda – inte enbart specialisterna.

När allt kommer omkring är det de företagen och organisationerna som fullt ut kommer gå in i en mer upplyst, informationsdriven och faktabaserad era.

Fakta

Befattning: Senior director, market intelligence
Företag: Qlik
Linkedin: Dan Sommer
Twitter: @dansommer
E-post: dan.sommer@qlik.com
Hemsida: www.qlik.com
Expertområden: Omvärldsbevakning och trender inom BI och analys
Bakgrund: Sedan sommaren 2015 på Qlik som global chef för market intelligence. Sexton års internationell erfarenhet inom it, varav tio som analytiker hos Gartner, med titlarna research director, agenda manager samt global lead for the BI and analytics markets, med specialisering på marknader, trender, konkurrenter och go-to-market strategier. Tidigare ordförande för Gartners BI Summit.