Under flera år har det talats om bristen på kvinnor i världens stora it- och teknikföretag, både i och utanför styrelserummen. I dag meddelade Accenture att de binder sig till att nå balans mellan kvinnliga och manliga anställda inom åtta år. 2025 ska hälften av arbetsstyrkan utgöras av kvinnor. Löftet innebär att bolaget är ett av världens första konsultbolag att offentligt slå fast ett sådant mål.

Frågan är om de kommer att lyckas. Bristen på it-kompetens skrivs det om dagligdags och så även om bristen på kvinnor med rätt kunskap i ryggen. Visserligen utgör kvinnor redan 40 procent av de drygt 380 000 anställda, men så har det också sett ut de senaste fem åren med bara små förbättringar. Mellan 2015 och 2016 fick de upp siffrorna med en procentandel, från 38 procent till 39, skriver Forbes.

Läs också: Digitalbyråerna räds inte nya hotet: konsultjättarna är för slöa

Företagets HR-chef Ellyn Shook har dock goda förhoppningar om att de ska nå sina mål. En övertygelse hon baserar på ett ökat fokus på frågan samt intern data som hon tagit del av.

– Jag känner mycket säker och jag vet att vi kommer att ta oss dit. Vi har en orubblig övertygelse om att mångfald gör oss smartare och mer innovativa, säger hon.

Hittills har de jobbat så att varje affärsområde eller geografiskt område satt sina egna mångfaldsmål. En utveckling som de också redovisat öppet sedan 2016. När de sökt nytt folk har tips om kvinnliga kandidater, eller personer som representerar minoritetsgrupper, gett en bonus till den som lämnat förslaget. De har också byggt upp ett mentorsprogram för kvinnliga chefer för att stötta kvinnliga medarbetare i deras karriär. Åtgärder som gjort att kvinnliga anställda stannar längre i företaget och dessutom befordras snabbare än manliga kollegor.

I de högre leden är andelen kvinnor lägre, och så även målen. Ambitionen är att få upp andelen kvinnliga chefer från dagens 20 procent till 25 procent inom tre år. En av anledningarna till att det är svårt att rekryterar kvinnor till ledande positioner är enligt HR-chefen att kvinnor oftare stannar kvar på det jobb de redan har.

– När en kvinna hittar ett jobb som hjälper dem professionellt och på ett personligt plan, de är lojala. Lojalitetsfaktorn är en viktig del, säger Ellyn Shook.

Läs också: Rejäl boom av utvecklare – växer snabbast i Sverige

Att andelen kvinnliga toppchefer inte blir fler än 25 procent säger hon också beror på att den gruppen inte växer. Det globala managementteamet är inte under samma ständiga förändringar som andra delar av företaget.

En jämställd arbetsstyrka betyder inte bara hälften kvinnor, hälften män. Det handlar också om villkor och lönenivåer. Och där har Accenture vid närmare granskning sett en del problem, som de ska ha åtgärdat mer eller mindre omgående genom att höja lönerna. I dag säger Elly Shook att de har fasta rutiner på plats och årligen analyserar löneutvecklingen och gör justeringar vid behov.

Genom att öppet visa hur de jobbar och så tydligt så fast målsättningen hoppas de att fler bolag ska följa i deras fotspår.