Frågan om USA:s regering har rätt att få tillgång till data lagrad utanför landets gränser är långt ifrån över. I början av året konstaterade en domstol att så inte var fallet, en månad senare sa en annan domare tvärt om. Visserligen två olika fall, men det visar ändå på den juridiska snårigheten kring frågan. Och svaret, när det väl kommer, kan få ringar på vattnet inom hela teknik- och it-sektorn.

Det är det amerikanska justitiedepartementet som tagit frågan till USA:s högsta domstol. Departementets jurister säger att de, med ett giltigt domstolsbeslut i ryggen, har rätt till data som lagras på servar runt om i världen oavsett var de servrarna står.

Läs också: Domstol: Microsoft behöver inte lämna ut e-post lagrad på Irland till amerikansk polis

Ärendet gäller den fyra år gamla tvisten med Microsoft, skriver Ars Technica. Polisen vill ha tag på e-post som är en del av en utredning gällande narkotikabrott. De skaffade sig en fullmakt men bolaget, på vars servrar e-posten fanns, motsatte sig deras begäran. Servrarna stod i datahallar på Irland, därför gällde inte amerikanska lagar.

I en skrivelse till högsta domstolen skriver myndigheterna att Microsoft har fel. Elektronisk information utgör i dag ofta en central roll i bevisningen i många utredningar. Är bolaget amerikanskt bör därför också landets lagar gälla även utanför gränserna menar de.

Går domstolen på myndigheternas linje kan det få stora följder för såväl företagen som deras kunder. Inte minst för att bolagen ombeds följa beslut från amerikansk domstol som strider mot de lagar som gäller i landet där servrarna står. För att till viss del gottgöra det försöker kongressen nå ömsesidiga avtal med andra länder, så de har rätt till information lagrad inom gränserna för respektive part. Men stöd i domstolsbeslut.

Brad Smith, chefsjurist på Microsoft, hoppas att USA kan nå fram till sådana avtal med andra länder. Anledningen till att de från första början bestred fullmakten var för att de ansåg att utlämnande av data kunde skada förtroendet för amerikanska teknikföretag.

Läs också: Domstol: Google ska lämna ut mejl lagrade utanför USA till amerikansk polis

Just nu pågår ett hundratal aktiva ärenden där liknande förfrågningar utreds. I Microsofts fall ansåg domaren att det inte är tillåtet med globala husrannsakningsorder. När Google fick sitt fall prövat i en domstol gjordes bedömningen att överföra e-post från en utländsk server inte kan betraktas som beslag. Åtgärden påverkade inte eller störde användarens äganderätt på ett betydande sätt, stod det i domen.

Om högsta domstolen tar upp ärendet väntas förhandlingarna inte dra igång förrän nästa höst.