I våras fattade regeringen beslut om SOS Alarm får nya möjligheter att varna människor i ett visst område vid katastrofer eller allmän fara. Nu är den dagen bara runt hörnet. Korrekt information, snabbt, är oerhört viktigt om något allvarligt händer i vårt samhälle. Människor som befinner sig i det drabbade område måste få veta vad de ska göra om en lastbil med farligt gods kört av vägen eller om det brinner i en industrilokal.

Metoden som används bygger på att ta reda på vilka människor som befinner sig i ett område. Eller snarare vilka mobiltelefoner som registreras inom en viss begränsad yta. Och allting bygger på information från landets telefonoperatörer och tekniken kallas något försvenskat lokationsbaserade sms, från engelskans location based. Tekniken går även under namnet platsbaserade tjänster.

Läs också: Nu kan SOS Alarm snabbt hitta nödställda – med ett sms

– Vi får data från teleoperatörernasprober, främst från deras 2g- eller 3g-nät, där vi får data gällande vilken cell, eller mobilmast som en viss mobiltelefon är ansluten mot. Vanligtvis kommer mobiltelefonens identitet i form av ett IMSI (en siffer­serie som identifierar en mobil­telefon­abonnent, red anm), säger Anders Forsell, projektledare på SOS Alarm och en av dem som varit med och tagit fram det system som drar i gång i helgen.

SOS Alarm får även data från teleoperatörerna om var deras celler finns placerade i det aktuella området. Informationen körs därefter genom en algoritm för att ansvariga till sist ska få en bild hur många mobiltelefoner som befinner sig i närheten av en brand eller olycka.

Krisberedskapsfunktionen på SOS Alarm avgör tillsammans med räddningsledare hur stort område som ska ingå och ritar ut det området på en karta. Området samt varningstext skickas sedan från SOS Alarm till servern som finns hos teleoperatören. Kartområdets koordinatern bearbetas för att få ut vilka mobiltelefoner som är inom eller i närheten.

– Initialt kommer vi att skicka ut ett sms när faran uppstår, och ett när faran är över. Sen tittar vi på lösningar för hur vi ska kunna skicka meddelande till nya enheter som dyker upp i området, säger Anders Forsell.

Hur länge en händelse bedöms som farlig för allmänheten kan variera beroende på en rad faktorer som typ av brand, geografiskt läge och den faktiska händelsen. Och de påverkar människor i varierande grad. Människor kommer och går.

Tekniken i sig är inte ny och SOS Alarm har velat använda sig av de här metoderna sedan 2015. Framför allt är det arbetet med lagstiftning och att komma överens med operatörerna som gjort att de kommer igång först nu. Anders Forsell säger att tekniken inte är så avancerad, men tillägger också att man lätt blir hemmablind.

Läs också: Nu är det slutdiskuterat: 700-bandet auktioneras ut

Merparten av systemet är framtaget av en tredjepartsleverantör. Och till viss del används redan systemet när de skickar ut varningar i det fasta nätet eller till personer vars nummer finns registrerade på en adress i området.

Det finns andra tekniska möjligheter tillgängliga men som SOS Alarm valt bort på grund av sämre träffsäkerhet. Det handlar om så kallad cell broadcast. Enligt Anders Forsell är visserligen den tekniken bättre när det kommer till hastighet och prestanda. Men lokationsbaserade sms säger han att når fler. Tester visar att sms:s når ut till mellan 94 och 96 procent av de personer som befinner sig i området. Cell broadcast ingår i gsm-standarden men förutsätter att både basstationer och mobiltelefoner är anpassade till tekniken. Och än så länge ser inte träffsäkerheten där inte lika bra ut.

Tidigare har SOS Alarm inte haft möjlighet att positionsbestämma telefoner. Det har därför varit nödvändigt med en lagändring. Teleoperatörerna måste nu utan att ta ut en avgift förmedla meddelanden till de kunder som befinner sig i området.