Att jobba hemifrån kan från ett perspektiv ses som en förmån som uppmuntrar och ger gladare medarbetare. För andra är det en risk som öppnar för lata anställda och minskad produktivitet. Sanningen ligger kanske någonstans i mitten.

Men trenden är tydlig och möjligheterna att jobba utanför kontorets dörrar är fler nu än någonsin. Kommunikationsappar och molntjänster är nästintill stapelvaror i it-hyllan. Men det har också visat sig att många företagsledare själva vill bestämma vad som gäller, skriver Computerworld.

Yahoo, IBM, Facebook och Apple tillhör bolag som förespråkar att de anställda håller sig inom kontorets väggar. IBM och Yahoo har till och med gått så långt att de mer eller mindre förbjuder de anställda från att jobba hemifrån. Argumenten för denna linje är effektivitet och samarbete. Är alla på plats öppnar det upp för fler spontana samarbeten och effektivare processer. Anställda från olika delar av företaget får en chans att träffas och utbyta idéer. Facebook gillar samarbetsargumentet så pass mycket att de klämmer in 2 800 anställda i ett och samma kontorslandskap på över 30 000 kvadratmeter. Där sitter också vd Mark Zuckerberg.

Läs också: Företaget bakom Wordpress säljer sitt kontor – alla jobbade på distans

Lustigt nog är detta företag som tjänar pengar på att ta fram tjänster och infrastruktur som underlättar distansarbete. På andra sidan av skalan finns Mozilla och My Sql där ledningen mer eller mindre kräver att medarbetarna arbetar på distans.

För- och nackdelarna med respektive tillvägagångssätt skiljer sig inte så mycket åt. Förespråkare skulle hävda att just deras metod leder till ökad produktivitet, och vice versa, menar författaren till boken Deep work av Cal Newport.

För distansarbete talar: högre arbetsmoral, medarbetarna är mer fokuserade, färre störningsmoment, minskad pendlingstid, lägre kostnader och mer flexibla anställningar. I andra vågskålen, nackdelarna, ligger faktorer som isolerade medarbetare, marginaliserad personal, möjligheten att utföra hushållssysslor på arbetstid, färre möjligheter för spontana samarbeten.

Får de anställda svara på vilken arbetsplats de vill se går trenden tydligt åt ett hål, åtminstone baserat på amerikanska studier. En undersökning genomförd av Gallup visar att andelen som jobbar hemifrån ökade från 39 procent till 43 procent mellan åren 2012 till 2016. En liknande studie bland anställda på Dell visade att 58 procent av dem jobbade hemifrån en dag i veckan. Ett resultat som måste förvånat cheferna, då bara 17 procent faktiskt får jobba hemifrån.

Egentligen finns det tre kategorier att utgå ifrån, varav en ofta glöms bort. De som enbart jobbar på distans, de som jobbar halva tiden på kontoret och halva tiden hemma, samt de som bara jobbar på kontoret. För att få till en bra planering, få in rätt teknik och infrastruktur samt en trygg och stabil företagskultur är det viktigt att se alla tre. Särskilt deltidsarbetarna.

Läs också: IBM hyllar hemmajobb – men de egna medarbetarna får hålla sig på kontoret

För det krävs verktyg som fungerar både hemma och på jobbet. Det handlar om ökad mobilitet, ökad användning av molntjänster, flexibel säkerhet och kommunikationssystem för den moderna arbetsplatsen.

Att som chef sätta upp fasta regler för vad som gäller, antingen det ena eller det andra och inga mellanting kan vara ett misstag. Det kan visserligen tyda på en handlingskraftig ledning. Men kan också uppfattas som en låst organisation. Viktigt här är att se till organisationens behov, skriver Computerworld. Och inte sällan stavas lösningen flexibilitet.

För att avgöra vad som är bäst för företaget kan ledningen ta fram ett upplägg i dialog med de anställda. Centralt är att utgå från företagets behov och förusättningar. Regler för det ena eller andra, skrivna i sten, kan ge en arbetsplats med mindre nöjda och lojala medarbetare. Det är också så man på bästa sätt ta till vara fördelarna med respektive tillvägagångssätt. Att redan nu vara redo för en flexibel arbetsplats för också att man som företag är mer redo för vad som komma skall. Det är svårt att veta hur framtidens teknik ser ut, nyckeln kan då vara en flexibel arbetsplats.