Tidigare i år bjöd Statens servicecenter in leverantörer till att delta i upphandlingen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst. Men nu när anbuden granskats framgår det att ingen aktör lever upp till de infromationssäkerhetskrav som ställts, och upphandlingen avbryts därför.

– Det är tråkigt att vi hamnat i den här situationen. Vi kan dock inte acceptera att leverantörer inte svarar upp mot myndigheternas krav på att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Vi beräknar att återuppta upphandlingen under november men först måste näringslivets aktörer säkerställa och prioritera att de kan möta våra grundläggande krav fullt ut säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter, i ett pressmeddelande.

Läs också: Gemensamt statligt e-arkiv ska spara massor av miljoner

Enligt Statens servicecenter har intresset för e-arkivstjänsten, som ska ge myndigheter möjligheter att bevara och tillhandahålla allmänna handlingar, varit stort hos myndigheter och leverantörer – därför skjuter man nu upp upphandlingen.