It-återförsäljaren Dustin står fast vid sin förväntan om en högre organisk omsättningstillväxt under det innevarande verksamhetsåret, jämfört med det föregående. Det framgår av bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Läs också: Dustin-chef blir ny vd för Kinnevik

Under tredje kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 9,2 procent och för verksamhetsårets första nio månader var den organiska tillväxten 7,5 procent.

Föregående helår växte Dustin organiskt med 4,4 procent.

"Det tredje kvartalet har präglats av en fortsatt stark försäljningstillväxt gentemot företagssegmentet, framförallt till kundgruppen stora företag och offentlig sektor", skriver vd Georgi Ganev i rapporten.

Bruttomarginalen försvagades dock något under kvartalet, som en följd av en hög andel försäljning inom nya ramavtal med initialt lägre lönsamhet, vilket bidrog till att den justerade ebita-marginalen sjönk till 4,2 procent (4,6).

Läs också: Därför börjar Dustin kränga prylar under egna varumärken

Dustin står fast vid sitt mål att på medellång sikt nå en justerad ebita-marginal på 5-6 procent, med stöd i förvärv och våra initiativ på tjänstesidan samt en ökande andel egna märkesvaror.

Nyhetsbyrån Direkt